For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Forskningsdagenes database

Dette er basen som samler alle arrangementene under Forskningsdagene på ett sted, på publikumssiden forskningsdagene.no. Arrangementene blir søkbare ut fra kriteriene: fylke, dato, arrangementsform, målgruppe, samt at man kan bruke fritekstsøk.  

Det er du som arrangør som er ansvarlig for å legge inn informasjonen i basen. Husk at leserne er ditt potensielle publikum: Skriv så du fenger oppmerksomheten og slik at leseren forstår hva slags arrangement det er snakk om. Hvem er målgruppen? Hvor formelt eller uformelt vil det være? Kreves det påmelding? Vil det bli servering - og er det i så fall noe man må betale for? Og sist, men ikke minst: Forskerne er stjernene i Forskningsdagenes arrangementer. Presentér dem og skryt av dem!

Sekretariatet vil se gjennom all tekst før vi publiserer det i festivalkalenderen. Vi forbeholder oss også retten til å redigere der det er nødvendig. Det vil derfor kunne gå noe tid fra du har trykket lagre, til det blir publisert og synlig på nettstedet.

Vi lager kun én bruker og ett passord per arrangør. Flere ansatte kan få denne tilgangen, men bare én kan være pålogget av gangen. For å få utdelt brukernavn og passord, ta kontakt med  den som er ansvarlig for Forskningsdagene der du jobber, eller med sekretariatet på forskningsdagene@forskningsradet.no.

Du logger inn via den røde knappen i venstre kolonne, rett ut til venstre for denne teksten du nå leser! 

Du finner en inngående og forhåpentligvis uttømmende brukerveiledning for alle stegene i registreringen her.