For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Hvordan bli med på Forskningsdagene?

Forskningsdagene er åpent for alle som ønsker å vise frem forskning til "folk flest". For å bli med må man registrere rrangementet sitt i programdatabasen vår. Da blir arrangemenentet fanget opp og kan bli med på fellesannonsering, pressefremstøt osv.

Vi har samlet en del tips det kan være nyttig å ta med seg når man skal arrangere et Forskningsdagenearrangement.

  • Målgruppe: "Folk flest" er en stor gruppe. Det er lurt å tenke litt på hvem man ønsker å henvende seg til.
  • Budskap: Hva ønsker dere hovedsaklig å si? Hva er tema for arrangementet? Hva er hovedbudskapet?
  • Deltagere: Hvem skal formidle? Studenter, forskere, eller kommunikasjonsmedarbeidere? Ønsker dere å leie inn noen?
  • Sted: Hvor skal dere formidle det? Tenk hvor dere har størts sannsynlighet til å treffe målgruppen deres.
  • Tidspunkt: Når skal dere formidle? Passer arrangementet best som et dag arrangement, eller et kveldsarrangement? På eget hus eller et helt annet sted?
  • Profilering: Til sist må dere tenke på hvordan publikum skal få vite om arrangementet deres, se seksjonen om "Felles profilering".

Bookmark and Share

 

Mer om:
«Hvordan bli med på Forskningsdagene?»