For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Hvordan bli med på Forskningsdagene?

Forskningsdagene er åpent for alle som ønsker å vise frem forskning til "folk flest" og skape mer begeistring og forståelse for hvordan forskning foregår og hvilken rolle den spiller i samfunnet. Arrangørene kan være alt fra store universiteter til lokalhistorielag og intersseorganisasjoner. Det eneste kravet er at det handler om forskning og at man registrerer arrangementet sitt i programdatabasen vår. 

Vi har samlet en del tips det kan være nyttig å ta med seg når man skal arrangere et Forskningsdagene-arrangement.

  • Målgruppe: "Folk flest" er en stor gruppe. Det er lurt å tenke nøye over hvem man ønsker å henvende seg til og velge seg ut mindre grupper.
  • Budskap: Hva er tema for arrangementet? Hva er hovedbudskapet og den røde tråden? 
  • Deltagere: Hvem skal formidle? Studenter, forskere eller kommunikasjonsmedarbeidere? Trenger dere å leie inn noen, eller kan dere la lokale krefter få oppmerksomheten alene?
  • Sted: Hvor skal dere formidle det? Tenk hvor det er størst sannsynlighet for å treffe målgruppen deres. Valget av lokale er en viktig del av hele pakken og sender en melding til publikum om hva de kan forvente seg.
  • Tidspunkt: Når skal dere formidle? Passer arrangementet best som et dagarrangement eller et kveldsarrangement? 
  • Profilering: Til sist må dere tenke på hvordan publikum skal få vite om arrangementet deres, se seksjonen om "Felles profilering".

Bookmark and Share

 

Mer om:
«Hvordan bli med på Forskningsdagene?»