For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Målgruppe

Forskningsdagene er en nasjonal festival som henvender seg til folk flest – definitivt en stor og sammensatt gruppe!

Det er lettest å lage gode arrangementer hvis det er valgt en hovedmålgruppe. Da kan aktiviteter og informasjon tilpasses kunnskapsnivået, og både publikum og bidragsytere får en bedre opplevelse. Målgruppe vil da også avhenge av målsettingen for hele arrangementet, for eksempel:

  • Barn – øke deres forståelse for forskningens rolle i samfunnet eller pirre deres nysgjerrighet.
  • Skoleelever – rekruttering til utdannelse og yrkesvalg.
  • Familier – store og små kan sammen la seg forundre, underholde og imponere over forskning og kunnskap presentert på riktig måte.
  • Lærere – gi dem oppdatert kunnskap og nye ideer til fagformidling.
  • Politikere – påvirke dem som har innflytelse og er beslutningstakere.
  • Næringsliv – påvirke dem som har felles interesse i bosetting og utvikling av lokalmiljøet.
  • Gründersjeler –  inspirere til nyskaping i lokalmiljøet.
  • Voksne  – underholde og "utdanne" folk flest og utvide kunnskapen hos dem med spesiell interesse for fagfeltet.
  • Egne ansatte og/eller studenter – er å regne som "folk flest" når de kommer utenfor sitt fagfelt.

Mer om:
«Hvordan bli med på Forskningsdagene?»