For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Arrangementsformer - eksempler

Stand på Forskningstorg 

Forskningstorget i Oslo 2008

For hvert år som går, er det flere og flere steder som får Forskningstorg. Her er flere sammen om å dra lasset både i gjennomføring, markedsføring og mediearbeid. Torgene settes som oftest opp ute på et torg, inne i et kjøpesenter eller andre steder folk ferdes. Ta kontakt med regionkontakten hvis du er interessert i å stille på – eller arrangere et Forskningstorg.

Konkrete tips til utforming av stand og aktiviteter å fylle den med finner du her.

Forskningsbuss og -båt

 - Konseptet er å dra rundt med en stor turbuss til skolene. Bussen er fulllastet med teknisk utstyr og duppeditter, og ikke minst entusiastiske forskere. Det er alltid morsomt å se hvordan forskerne våre klarer å rive med seg en stappfull gymsal i løpet av noen få minutter, sier Tania Marcelle Olsen ved Høgskolen i Buskerud. Hvert år under Forskningsdagene, sender høgskolen forskerne sine ut på en rundtur til de videregående skolene i fylket.

Lignende opplegg er brukt med båter som anløper ulike steder hvor kunnskapshungrige publikummere kan komme ombord.

Forskningsbad/Forskningscafé/Forskningspub

Forskningsformidling for voksne på kveldstid kan serveres både med og uten øl og fingermat.

Høgskolen i Lillehammer sto i 2009 bak to vellykkede forskningsbad på biblioteket etter bokbad-modell: En forsker i lang, god og grundig samtale med en lokal journalist.

På Piccadilly Pub i Bodø har forskningspuben med en løssluppen forskningsdebatt i regi av Universitetet i Nordland blitt tradisjon. 

Arnfinn Nergaard var en av forskerne sto opp på Kafé Sting Nere i Stavanger i 2009.Arnfinn Nergaard var en av forskerne som sto opp på Kafé Sting Nere i Stavanger i 2009. FOTO: Sidsel Flock Bachmann.

ForskerStandUp/ Forskerstafett/ Undringstime 

Kjært barn har mange navn. Varianter av foredrag med klare begrensninger på taletid og powerpointbruk, dukker opp flere og flere steder - på puben, på kjøpesenteret, i lunsjen eller til fredagspilsen.

Stavanger var pionérbyen, som lot forskerne få max 15 minutter til å fortelle om sin forskning, på en kaféscene - uten andre rekvisitter enn det som kunne bæres i lommen. De tilsynelatende snevreste forskningsfelt blir satt i en større sammenheng og blir både morsomme og forståelige for publikum. Stand up-forskeren trenger ikke være verken professor eller kjendis – her er det formidlingsevnen det står og faller på.

 

Forsker grand prix

Forsker grand prix ble arrangert for første gang i Norge i 2010 i Bergen, Trondheim og Stavanger. I 2011 kom også Oslo og Tromsø til, og i 2012 slo Universitet i Agder og Høgskolen i Telemark seg sammen om en regional delfinale. Forskningsrådet er vertskap for den nasjonal finalen ved slutten av Forskningsdagene-uken. 

Ideen er utviklet av Center for Kunst og Videnskab ved Syddansk Universitet i Odense, og bygger på game show-konseptet: Ti doktorgradsstudenter konkurrerer i å formidle kortfattet og fengende om forskningsprosjektene sine. De får kun fire minutter hver. Når tiden er ute får de kommentarer og poeng fra et dommerpanel på scenen. Så avgir publikum sine stemmer via mentometerknapper som Forskningsdagenes sekretariat har anskaffet til dette bruk.

Vinneren blir premiert, men viktigst – alle deltagerne får nyttig og inspirerende coaching i presentasjonsteknikk og historiefortelling. I Forsker grand prix vil vi få se morgendagens formidlerstjerner og medieyndlinger.

Bestill en forsker

Næringslivet kan være vanskelig å trekke til seg som publikum. Et alternativ er å tilby dem en meny av foredrag og la dem bestille foredragene levert til seg, for eksempel presentert i kantina i lunsjen!

Høgskolen i Harstad er en av arrangørene som har stått for en á la carte/ forsknings-meny av egne forskere til ansatte på det lokale pleiehjemmet.

Dette er selvfølgelig også et kjærkomment tilbud til skolene. Universitetet i Agder kunne i 2009 i samarbeid med Havforskningsinstituttet, Sørlandet sykehus og Agder Naturmuseum og botaniske hage tilby nærmere 50 forskjellige foredrag til videregående skole.

Jo flere foredrag dere tilbyr, og jo bedre dere beskriver dem, jo lettere er det å finne noe som kan passes inn i fagplaner og arbeidsplaner.

På Forskningsdagenes nettsted blir "bestill en forsker" promotert på en egen side: www.forskningsdagene.no/bestillenforsker.

Presentasjon av skoleprosjekter

Mange skoleklasser deltar i konkurranser og forskningsprosjekter. Dette genererer interesse for forskning i nettverket omkring elevene. Å få med disse elevene og forskningsresultatene deres på arrangementer vil gi dem velfortjent oppmerksomhet og trekke familier, venner og skolekamerater som publikum.

Forskningsrådets prosjekt Nysgjerrigper får hvert år inn over hundre bidrag fra hele landet til barnas forskningskonkurranse Årets Nysgjerrigper. Med spesialprisene for blant annet helse- og design og teknologi-forskning kåres det ti prisvinnende skoleklasser. Kanskje disse kan inviteres enten som bidragsytere eller publikum?


Nettverk for miljølære har lagt ut en mengde forskjellige aktiviteter og oppgaver til bruk i både grunnskolen, videregående opplæring og i voksenopplæringen. Alle aktivitetene er nær koblet til læreplanene. Resultater og rapporter registreres på internett, og i en del tilfeller premieres de beste besvarelsene.

 

Invitasjon til eget hus

Mange arrangementer finner sted i arrangørens egne lokaler, i form av foredrag, omvisning eller åpent hus. Dette kan være en god løsning hvis institusjonen befinner seg et sted publikum lett finner veien til. Kjente steder som folk har hørt om, men aldri kommet innenfor dørene, kan være en attraksjon i seg selv, men slike arrangementer krever likevel en del markedsføring av hva publikum kan oppleve. 

Inngå samarbeid

Samarbeid med andre lokale aktører kan gi gode synergieffekter. Det kan være andre forsknings - og kunnskapsinstitusjoner, bedrifter som har interesse av rekruttering til spesielle fagområder eller kulturinstitusjoner.

Mange har også funnet det verdifullt å legge andre planlagte arrangementer som jubileer og markeringer inn under Forskningsdagenes paraply. Det å være en del av en stor nasjonal festival bidrar til økt oppmerksomhet.

Bookmark and Share

Mer om:
«Hvordan bli med på Forskningsdagene?»