For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Bodvett på Forskningstorg

Noen bodvettregler er alltid greit å huske på, enten det er første gang dere står på stand eller bod på et Forskningstorg eller dere er gjenggangere som vil fornye dere.

TEMA

 • Fokuser på ett tema eller noen få, relatert temaer – slik at formidlingen av hvert enkelt kan trekke på de andre. Dere kan ikke presentere hele fagfeltet ditt på en stand. Dessuten husker publikum bedre hvis det er en rød tråd i formidlingen.
 • Vis frem ting det er lett å forklare hva er. Hvis ikke folk forstår hva dere viser fram, er formidlingen mislykket. Start gjerne med grunnleggende fenomener og knytt dem opp mot forskningen. Det kan virke banalt for forskeren selv, men er ikke det for publikum.
 • Bemanning av bod krever forberedelse! Sørg for at alle kan nok om det dere presenterer. Forbered noen spennende historier og enkle forklaringer, og vær også forbedret på at dere kan få helt uventede spørsmål.
 • Er det noen å samarbeide med? Flere forskningsmiljøer i en bod med ett felles tema kan fungere godt.

MÅLGRUPPE

Tenk målgruppe! Jo færre dere er til å bemanne standen, jo viktigere er det å være realistisk og velge ut én hovedmålgruppe. Det er lov til å ha voksne som målgruppe. Ikke alt på forskningstorget være innrettet mot barn.

INNHOLD

 • Tenk interaktivitet! Folk vil prøve, smake og ta på. Og så de voksne liker interaktivitet og det å bli stimulert til å tenke kreativt. La dem gjerne være med på et reelt forskningsprosjekt, for eksempel ved å gi et bidrag til datainnsamlingen: Bli testet, registrere egne observasjoner, svare på eller utføre spørreundersøkelser. Et eksempel: NTNU gjennomførte en spørreundersøkelse blant 380 ungdommer på Forskningstorget i Trondheim, som avslørte klare skiller mellom gutter og jenter i bruken av mobiltelefon.
 • Konkurranser er motiverende. En quiz med spørsmål fra det som foregår på forskningstorget kan bidra til at alle bodene får besøk.
 • Bruk eksperimenter og aktiviteter som kan løpe side om side, og starte og slutte uavhengig av hverandre slik at dere kan «serve» flere publikummere samtidig. Det er fint om aktivitetene er relativt enkle å sette i gang, slik at dere ikke blir «låst» lenge med én enkelt publikummer.
 • Snakk med folk! Publikum er der for å oppleve noe og å snakke med ekte forskere. Tilegne seg informasjon ved å lese på plakater eller i brosjyrer, kan de like gjerne gjøre hjemmefra via internett. Det er fint å ha brosjyrer til utdeling til dem som er spesielt interessert, men unngå å dele ut ukritisk til alle som går forbi, det blir fort til søppel før dagen er over.
 • Det er også lov å henvende seg til publikum selv og ikke vente på at de skal komme og spørre deg om noe.

FYSISK UTFORMING

 • Ikke la plakater, film eller lysbildeshow være hovedattraksjonen på standen. Plakater fungerer best som grunnlag for diskusjon og forklaring, så unngå lange informasjons-tekster. Tenk bilder og lettleste, korte tekster – for eksempel spørsmål eller påstander, som kan fenge.
 • For deres egen reklameeffekt anbefales å ha en «ryddig» stand med klar profil, for eksempel med ensartet fargebruk og godt synlig logo. Hvis dere skal bruke plakater, sørg for at de er kvalitetssikret i forhold til profilen deres.
 • Inviter folk inn! Gjør det lett å bevege seg i boden, og ikke steng inn- og utganger. Flotte portaler, forheng og «dører» kan virke som en mental sperre for enkelte. Stå helst oppreist og ved siden av det dere skal vise – ikke bak. Må dere sitte eller stå bak et bord, bør bordet trekkes godt bakover i standen eller inn til den ene siden, slik at det blir god plass for publikum til å samle seg foran bordet.
 • Vær restriktiv når det gjelder utdeling av «gagdets». Det lokker folk til standen, men kan ta overhånd og ta fokuset vekk fra forskningsformidlingen. Velg i så fall produkter som ikke skaper unødig forsøpling. Innpakket godteri er godt et eksempel på hva man ikke bør ha… La heller barna lage noe på standen som de kan ta med seg hjem og snakke videre om og lære mer av med de voksne hjemme.

TRE FASER

På mange av Forskningstorgene kåres det en beste bod. Juryen kan bestå av vanlige publikummere, formidlings- eller medie-eksperter som sniker seg rundt og observerer og "tester" de som bemanner standen. Vinnerboden får et gravert tinnfat fra Forskningsdagenes sekretariat, samt heder og ære som de kan ta med seg tilbake til arbeidsgiveren sin.

Kontakten med publikum på et Forskningstorg går helst gjennom tre faser:

  1. Trekkplaster: Standen bør ha noe som gir stoppeffekt og stimulerer til undring uten å gi svaret med en gang.

  2. Introduksjon: Presenter noen lettfattelige poenger – for eksempel gjennom interaktive eksperimenter, som gir publikum et visst «clue».

  3. Fordypning: De som viser seg å være veldig interessert bør gis rom og tid til dypere samtale og bør kunne få med seg brosjyrer, bli henvist til en nettside el.l. Husk at dette kan være både barn og voksne – så være forberedt på alle typer spørsmål!

Den boden som kåres til «beste bod» bør ha et snev av alle disse tre. Dvs. at det bør være en bod som alle vil bort og se på, og som samtidig er et sted hvor en del blir værende lenge, oppnår god kontakt med forskerne og lærer noe om den forskningen de bedriver i det daglige. Ha i mente Forskningsdagenes motto: «Skaper begeistring og forståelse for forskning».

Mer om:
«Hvordan bli med på Forskningsdagene?»