For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Evalueringsmøte 2016

Som vanlig var et førtitalls av Forskningsdagenes arrangører fra hele landet samlet til to dagers nettverkssamling for Forskningsdagene i slutten av november!

Torsdag brukte vi på oppsummering av årets festival med resultater fra medieovervåkningen, oppmerksomhetskampanjen i sosiale medier og presentasjon av endel vellykkede arrangementer fra forskjellige arrangører.

Fredag ble temaet for 2017 avslørt. Fem innledere ga oss ulike innganger til "verdier" for å sette tankene igang for hvordan vi kan bruke temaet. Presentasjonene til fire av disse kan lastes ned fra kolonnen til høyre. Alexander Wright Cappelen var med via Skype fra The Choice Lab ved NHH i Bergen og hadde ingen powerpoint-slides. 

Listen med vikitge datoer for 2017 ligger også der, første frist å huske på er 18. januar - da er det frist for å melde seg på kick off-turen som i 2017 går til forskningsfestivalen i Belfast. Vi kommer til å sende ut våre egne, røde kalendere til arrangørene innen nyttår. 

Relevante artikler