For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Nyhetsbrev og sosiale medier

Forskningsdagenes nasjonale sekretariat sender ut nyhetsbrev til arrangørnettverket ca seks ganger i året. Her samler vi nyttig informasjon. Det kan for eksempel være utlysning av økonomisk støtte til arrangementer, invitasjon til fellesmøter og tidsfrister for å komme med i felles markedsføring eller medieutspill. For å abonnere, send en epost til sekretariatet.

Her kan de se alle tidligere nyhetsbrev: http://www.anpdm.com/archive/0/42405F477942415A4571/434B5E4A784244584B71

Vi anbefaler også å bli med i vår facebookgruppe for arrangører. 

Ellers har vi en facebook-side for publikum, på Twitter og Snapchat lyder vi profilnavnet Forskningsdg og på Instagram heter vi forskningsdagene.