For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Felles markedsføring

Programbasen er til for deg

Det viktigste du gjør er å registrere arrangementene dine i Forskningsdagenes programdatabase slik at de kommer frem i festivalkalenderen og journalister, publikum over hele landet og vi i sekretariatet kan få oversikt over alle arrangementene.

Slik når du gratis ut til publikum og får nyte godene av den felles annonseringen og mediearbeidet sekretariatet gjør. Vi sender bl.a. ut en fysisk pakke med oversikt over arrangementene i det respektive fylket til alle landets medier. Sekretariatet får stadig henvendelser fra presse og publikum som har spørsmål om lokale arrangementer. At vi kan gi gode svar da er av stor betydning for arrangementet ditt. Da gjelder det å ha registrert seg i tide!

Det er mulig å redigere informasjonen i basen helt fram til festivalen begynner. Men for at sekretariatet skal kunne bruke informasjonen er det viktig å registrere så mye som mulig, så tidlig som mulig. 

Del videre

Når et arrangement som er registrert i programbasen blir publisert, får det en knapp nederst for liking og deling på facebook. Bruk denne eller opprett et event på facebook eller underskog, da oppnår du å få en indikasjon på antall inviterte og påmeldte i tillegg. Det er nyttig for planleggingen av arrangementet og siste liten-markedsføringsfremstøt.

Vær personlig

Særlig når du introduserer et nytt konsept, bør du sørge for å ha påmelding. Og du bør bruke tid på å invitere personlig, enten det er elektronisk eller muntlig. Som det sto i rapporten fra Researchers' Night-arrangementet på Akvariet i Bergen i 2010: "På spørsmål om hvor de hadde hørt om nattvandringen svarte 39 % at de hadde hørt om den fra venner, familie eller bekjente. 12 % svarte at de hadde sett annonsen på BT.no, 11 % hadde sett det i “avisen” (uten å spesifisere dette noe mer). Dette bekrefter det vi tidligere har erfart; at “jungeltelegrafen” er det som spiller størst rolle for å markedsføre nattvandringen."

Gratis annonsering

De fleste Forskningsdagsarrangører har gode muligheter for markedsføring gjennom egne hjemmesider. Du er velkommen til å lenke til Forskningsdagenes hjemmesider og gjerne fortelle at dette er den beste kilden for fullstendig program for festivalen. Bannerannonse til bruk for lenke, samt andre annonsemaler finner du her.

Hva skjer-guider i aviser og på nett er stort sett gratis og er en enkel måte å annonsere på. De er korte og uten bilder og logoer, men de er mer målrettet og kan være mer effektive enn de tradisjonelle annonsene. De som leser disse listene er faktisk på utkikk etter noe å gjøre akkurat den dagen!

Annonsestøtte

Når det gjelder betalt annonsering fordeler Forskningsdagenes sekretariat omlag 300.000 kr til regionkontaktene hvert år. Støttemidlene skal brukes til annonsering i lokale og regionale medier. Regionkontaktene er ansvarlig for å fordele midlene og koordinere annonsering og utspill til lokale medier slik at flest mulig av arrangørene får nytte av dem.

Redaksjonelle artikler på nett

Sekretariatet produserer artikler om årets tema, historier fra forskningen og utvidete forhåndsomtaler av arrangementene som legges på www.forskningsdagene.no etter sommerferien. Samlet utgjør de vårt elektroniske magasin, mens den enkelte artikkel sørger vi for å promotere gjennom sosiale medier, og de som er intervjuet eller omtalt får artiklen til bruk på egne sider eller til trykk i brosjyrer og liknende.

Redaksjonen starter arbeidet allerede i juni. Har du tips til saker eller spørsmål, send en mail til Sidsel

Du kan lese fjorårets artikler litt nedover på denne siden: http://www.forskningsdagene.no/artikler

Bookmark and Share

For nedlasting