For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Nytt program for forskningskommunikasjon?

13.12.2013

I innspill til statsbudsjettet for 2015 foreslår Forskningsrådet at det etableres et program for forskningskommunikasjon.

Forskningsrådet mener et eventuelt program bør være en plattform for forskning på forskningskommunikasjon og utvikling av nye metoder og tiltak. Hvilke faktorer påvirker folks holdninger til forskning og hva må til for å få god dialog om forskning og kunnskap?

Det er laget en første skisse til hva programmet kan inneholde.

Nå vil Forskningsrådet veldig gjerne ha kommentarer og ideer fra alle interesserte. Hva mener du er viktig?

 

 

Bookmark and Share