For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Arrangementsstøtte 2014

19.02.2014

Forskningsrådet gir ut til sammen 600.000 kroner som støtte til arrangementer under Forskningsdagene i 2014. Arrangementsstøtten utlyses som en konkurranse, der de mest nytenkende aktivitetene premieres. Vanlig støttesum er inntil 50.000 kroner.

Arrangementsforslagene vil bli vurdert ut fra følgende kriterier:
• Arrangementer/aktiviteter som fokuserer på årets tema: Kommunikasjon
• Nye arrangementsformer
Målet er fornyelse og kvalitetsforbedring av enkeltaktiviteter for å videreutvikle Forskningsdagene. Det er et mål at den nye arrangementsformen, dersom den er vellykket, skal kunne videreføres.
• Næringsliv som alene, eller i samarbeid med akademia, søker om støtte til arrangementer med vekt på synliggjøring av forskning i næringslivet, rekruttering og nye karriereveier for forskere.

Kombinasjoner av kriteriene teller positivt. Juryen vil også legge vekt på antall publikummere man planlegger å nå i forhold til totalbudsjettet, og at det foreligger en god plan for å sikre at man får nok publikum, f.eks. gjennom nok markedsføring, påmelding eller andre tiltak.

Forskningsdagene skal skape begeistring og forståelse for forskning. Det er derfor viktig at forskningen kommer klart frem i arrangementet. Arrangementsforslagene vil bli vurdert i lys av Forskningsdagenes mål:
• Formidle god forskning til folk flest
• Rekruttere flere til forskning
• Redusere avstanden mellom forskere og allmennhet
• Vise forskere som gode rollemodeller

I utgangspunktet gis det arrangementsstøtte kun én gang per prosjekt, men dersom man kan vise til gode resultater fra tidligere år og prosjektet innebærer et betydelig økonomisk løft, der målet på sikt er å være økonomisk selvbærende, kan prosjektet gis støtte flere ganger.

Send et kortfattet forslag på vedlagte skjema (maks to sider). Beskriv arrangementet så konkret som mulig. Vi er klar over at detaljer ikke er bekreftet på dette tidspunktet.
Skjemaet sendes til forskningsdagene@forskningsradet.no.
Fristen for innlevering av forslag er fredag 28. mars 2014 kl. 9.00.

Forutsetningen for å få utbetalt støtten er at arrangementet er registrert i Forskningsdagenes arrangementsdatabase i god tid før festivalen, samt som et event på Facebook. Alle som får støtte må sende inn en evalueringsrapport i etterkant av arrangementet. 

Universitetet i Nordland, Fakultet for biovitenskap og akvakultur fikk i 2013 støtte til å arrangere Forskningscruise utenfor Bodø.Universitetet i Nordland, Fakultet for biovitenskap og akvakultur fikk i 2013 støtte til å arrangere Forskningscruise utenfor Bodø. Foto: UiN

 

Bookmark and Share

For nedlasting