For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Tallkoder, harryfaktor og mikrober

11.04.2014

Forslagene til nye arrangementer under Forskningsdagene til høsten var mange og gode, så det var en utfordrende oppgave å fordele støtten fra Forskningsrådets fagdivisjoner.

Juryen hadde mange godt begrunnede meninger, - og faglige vurderinger, kommentarer og innspill fløy raskt over bordet. Noen diskusjoner ble lengre enn andre, og innfallsvinklene varierte. Hvor er forskningsinnholdet? Er dette et realistisk opplegg? Hva er prisen i forhold til antatt størrelse på publikum? Nå er resultatet klart. 26 arrangementer får støtte, og minst like mange glade arrangører som står bak forslagene har nå fått beskjed.


Bakgrunnen for ordningen med å gi arrangementsstøtte er å opprettholde kvalitet og mangfold blant arrangementene under Forskningsdagene. 600 000 kroner fra fagdivisjonene i Forskningsrådet fordeles hvert år til dette formålet. Denne gangen ble det også brukt noen ekstra midler fra Forskningsdagenes eget budsjett. I alt 52 forslag kom inn til konkurransen i år, og kvaliteten på forslagene var gjennomgående høy. Av de mange gode idéene i bunken har mange tatt for seg årets tema - kommunikasjon.
 

Her er en liten smakebit av det vi kan glede oss til i høst: Det blir digitale forskningshistorier fra Lillehammer, diskusjon om forskning på film og visning av "Kofta & Kilten" seks steder i Finnmark og forklaring av binære koder og tallmagi på mange av forskningstorgene rundt om i landet. På arrangementet "Hipp eller harry? Kulturkrig og klassekamp" diskuteres forskning på musikk og ståsted i kulturen. Dette foregår på et utested på Hamar. Et orakel finner sin opphøyde plass på forskningstorget i Bergen, og kan komme med svar på et hvilket som helst spørsmål. Bratsbergbanen i Telemark fylles med forskningskommunikasjon for passasjerer og studenter på vei til forelesning under Forskningsdagene, og Bodø-publikummet kan glede seg: Universitetet i Nordland inviterer til forskningskino med den prisbelønnede filmen Chasing Ice, med utfyllende kommentarer fra klimaforsker Grete Hovelsrud fra Nordlandsforskning AS. Publikum inviteres med i debatten!


Juryen setter pris på utradisjonelle tilnærmingsmåter til forskningsformidling, presentasjon av aktuell forskning og gjennomtenkte formidlingskonsepter.


Her er listen over arrangementer som får støtte til Forskningsdagene 2014:
1. Universitetet i Oslo, institutt for helse og samfunn, med "Fremtidens pasientreise – med app i bagasjen"
2. Veterinærinstituttet, Oslo med "Biofilm – mikrobenes hemmelige liv"
3. Masterbloggen med "Masterpitch" – en formidlingskonkurranse
4. Forskerfabrikken AS med "Binær kode og tallmagi"
5. Høgskolen i Hedmark med "Hipp eller harry? Kulturkrig og klassekamp på nye arenaer"
6. Høgskolen i Hedmark med "Evenstad – fra 1814 til i dag – en historie mot annerledestenkning"
7. Høgskolen i Lillehammer med "Digitale forskningshistorier"
8. Høgskolen i Telemark med "Industriell kommunikasjon"
9. Høgskolen i Telemark med "Kommunikasjon på Bratsbergbanen"
10. Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark med "Forsker grand prix Sør"
11. Universitetet i Stavanger med "Forsker til lunsj"
12. Universitetet i Bergen, Institutt for framandspråk med "Forskningsdagene i Bergen" et språklig arrangement under UNG og på Forskningstorget
13. Universitetet i Bergen, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap med "Orakelet på Forskningstorget i Bergen"
14. Høgskulen i Sogn og Fjordane med "Forskning i farta"
15. Høgskulen i Sogn og Fjordane med "Stand-up-kveld"
16. Høgskolen i Ålesund med "Campus Ålesund Weekend"
17. NTNU, Institutt for Byggekunst, form og farge med "Dagslys og farge"
18. NTNU Vitenskapsmuseet, med "Jakten på språket"
19. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, "Å spille en rolle – Teaterlivet i Trondheim rundt 1814"
20. Frøya Videregående skole med "Communication in Ocean Space"
21. Universitetet i Nordland med "Filmbad: Chasing Ice"
22. Universitetet i Nordland, Fakultet for biovitenskap og akvakultur med "ForskerCamp"
23. Nordnorsk kystkultursenter og Gratangen bibliotek med "Kommunikasjon og samhandling – hvordan forstår vi hverandre?"
24. Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet med "Kofta og kilten på rundreise i Finnmark"
25. Universitetet i Tromsø, Norges arktiske Universitet, campus Hammerfest med "Kommunikasjon, helse og innovasjon i rurale strøk"
 

Bildet i nyhetsoversikten er hentet fra ett av arrangementene som fikk støtte i fjor, med SALT fra Svolvær. De sto bak vitenshow for flere tusen skoleelever under Forskningsdagene, blant annet på UngForsk og Storvågan.

 

Under forskningsdagene 2013 var det flere cruise og båtturer for publikum. Ett av dem, i regi av Frøya videregående skole, besøkte merder og korralrev, og hadde servering av sushi med lokale råvarer. Her har en av kokkelærlingene hentet opp råvarer fra Trondheimsfjorden.Under forskningsdagene 2013 var det flere cruise og båtturer for publikum. Ett av dem, i regi av Frøya videregående skole, besøkte merder og korralrev, og hadde servering av sushi med lokale råvarer. Her har en av kokkelærlingene hentet opp råvarer fra Trondheimsfjorden.

 

Bookmark and Share