For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Bli med på Researchers' Night 2011

01.11.2010

Nå er det på tide å planlegge neste års Researchers’ Night.  Dette er en invitasjon til å bli med i Forskningsdagenes felles søknad til EU.

På Forskningsdagenes åpningsdag 2011, fredag 23. september, arrangeres Researchers’ Night for syvende gang. Alle Forskningsdagenes arrangører oppfordres til å sende inn forslag til arrangementer.
 
Siden Researchers' Night faller sammen med Forskningsdagene, fortsetter vi med ordningen hvor Forskningsdagenes sekretariat sender inn en felles søknad om midler til norske arrangementer. Arrangementene som skal være med i søknaden plukkes ut gjennom en konkurranse.

Vi utlyser derfor nå konkurransen om å få være med i den felles søknaden til EU.

Forsknings- og utdanningsminister Tora Aasland deler ut pokalen til vinneren av Forsker Grand Prix i Bergen, ett av årets Researchers' Night-arrangementer. Foto: Marianne Røsvik.Forsknings- og utdanningsminister Tora Aasland deler ut pokalen til vinneren av Forsker Grand Prix i Bergen, ett av årets Researchers' Night-arrangementer. Foto: Marianne Røsvik.

Konkurranseforslaget skal inneholde:
• Beskrivelse av aktiviteten dere ønsker å arrangere. Tenk stort!

EU legger spesielt vekt på dette i år. Derfor er det lettere å få støtte til et arrangement som har stort publikumspotensial enn et som ikke har det.

• Når arrangementet skal være, dvs. et klokkeslett eller innenfor ett tidsrom.

Dette er Researchers’ Night, derfor er det viktig at hoveddelen av arrangementet foregår om kvelden, helst etter kl. 19. Dersom dere ønsker arrangementer for barn, er det mulig å ha dette tidligere, - men opplegget må i så fall være i tilknytning til et arrangement for voksne som går senere på kvelden. Og selvfølgelig må det skje fredag 23. sepgember 2011.

• Hvor arrangementet skal foregå.

Vi forventer ikke at lokalet er ferdig booket allerede nå, men sett opp hva slags plassering/lokale som er tenkt, for eksempel på et kjøpesenter, utenfor kinoen, på torget i sentrum, på et utested eller på biblioteket. Prøv å legge arrangementet til et sted der det er attraktivt å være en fredag kveld, og hvor man kan nå så mange mennesker som mulig.

• Kommunikasjonsstrategi. Hvem får vite om arrangementet – når og hvordan.

Hva er målet for arrangementet, hvilken forskning skal kommuniseres – og av hvem? Hvem er publikum, og hvor mange anslår dere kommer? Hvordan kommuniseres/annonseres arrangementet? For eksempel med mediekontakt for å få presseomtale, annonser i avisen, nettsider, flyveblader, artikler eller direkte invitasjoner.

• Beredskapsplan/Plan B – hva skjer hvis noe går galt?

Ha en kort og konkret plan for hva som skal skje hvis ikke alt går etter ”oppskriften”. Sett for eksempel opp alternativ lokalisering i tilfelle dårlig vær når arrangementet skal være ute, hva dere gjør hvis en forsker som skal delta blir syk, dere ikke får nok oppmerksomhet/publikum, etc.

• Budsjett. Enkel oversikt.

Sett opp en balanse som viser kostnadene og hvordan disse finansieres. Dette er særlig viktig hvis dere søker støtte fra flere kilder.


Mål for Researchers’ Night
Arrangementene skal bidra til å minske avstanden mellom forskere og allmennheten. Det skal skje gjennom å understreke den viktige rollen forskere har i samfunnet, og å vise forskningens relevans for dagliglivet.

Dette passer godt til Forskningsdagenes visjon om å skape begeistring og forståelse for forskning.

Hva slags arrangementer får støtte?
Arrangementene som får støtte må oppfylle målene over, samtidig som de når et relativt stort publikum som ikke vanligvis er i kontakt med forskere. I tillegg teller det positivt om arrangementet passer inn under Forskningsdagene, for eksempel med samsvarende tema.

Støttesummen som tildeles kan dekke markedsføring i forkant, aktivitetene på selve kvelden og evaluering i etterkant. Kostnadene som skal tas med er de som er nødvendige for å gjennomføre aktiviteten. Lønnskostnader dekkes kun dersom det gjelder innleid personale til denne ene aktiviteten, dvs. ikke prosjektledelse eller annen timebruk fra egne ansatte. Alt må settes opp i budsjettet.

Vi kan ikke forvente at EU fullfinansierer alle de aktiviteter vi legger opp til i søknaden. Forskningsrådet pleier derfor å sette av en sum penger som deles ut sammen med pengene fra EU. Det teller positivt hvis dere legger opp til en delvis egen finansiering av arrangementene i tillegg til støtten.

EU ønsker at så mange som mulig av medlemslandene og de assosierte medlemslandene skal være representert, for å få en så stor geografisk spredning som mulig. Det er også positivt med geografisk spredning innen Norge. Alle typer institusjoner/organisasjoner og allianser av institusjoner kan søke.

Send forslag til egl@forskningsradet.no innen 2. desember 2010 kl. 24. Merk emnefeltet  "Researchers' Night 2011". Dere vil få beskjed om dere er med i felles-søknaden eller ikke innen 13. desember.

NB! Alle som får støtte må sende inn en evalueringsrapport i etterkant av arrangementet.

 

Fakta:

Hva er Researchers' Night?
Researchers’ Night ble lansert på Europeisk nivå under initiativet “Researchers in Europe 2005”. Initiativet består av mange”enkveldsarrangementer” over hele Europa som retter seg mot det allmenne publikum med ”edutainment”-aktiviteter som øker publikums kunnskap om forskere og forskning, samtidig som de har det hyggelig. Arrangementet er lagt fast til fjerde fredag i september.

Hovedhensikten er å få forskere og allmennheten nærmere hverandre, uavhengig av fagområde. I tillegg vil man med ordningen gjerne:

o Promotere forskning som en alternativ karrierevei for unge mennesker
o Bidra til å forbedre europeiske forskningsmiljøer

RN hører inn under Marie Curie tiltakene i EU (Peoples programme) som har som mål å gjøre Europa attraktivt for forskere ved å fremme forskerkarrierer i Europa, tiltrekke seg forskere fra andre deler av verden og unngå at europeiske forskere flytter til USA og Asia.

 

Bookmark and Share

Relevante artikler