For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Sulten?

19.06.2015

 - er årets slagord. Og slik ser plakaten ut!

Gresshoppen med påtegnet skjema for oppdeling leder tankene hen på hva vi egentlig ser på som mat - her i landet og i andre land.
Går det en grense for hva vi vil spise og hvorfor går grensen akkurat der? Må grensene flyttes i fremtiden for at vi skal få nok mat til verdens befolkning? Er vi villige til å endre våre matvaner? Hva skal til for at vi vil spise insekter? Er det bare smak som betyr noe, følger du trender eller lar vi oss overbevise av vitenskapelige argumenter om sunnhet og mattrygghet?

Årets slagord er "Sulten?" - eller "Svolten?" som det står på den nynorske utgaven. Begrepet kan fungere på mange temaer - også de som ikke har med mat å gjøre, og vi håper på mange spennende titler og arrangementskonspeter basert dette.

Bookmark and Share