For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Mini-Forsker Grand Prix på seminar

09.11.2010

Forskningsdagenes store nykommer på arrangementssiden i år er Forsker Grand Prix. Konseptet har fungert veldig godt, og sekretariatet håper å kunne utvide fra tre arrangementer i 2010 til at flere steder får sitt Forsker Grand Prix neste år.

Forskning.no samlet kommunikasjonsfolk og journalister fra Universiteter, Høgskoler og forskningsinstitutter til kommunikasjonsseminar i Trondheim i begynnelsen av november.

Forskningsdagenes sekretariat benyttet anledningen til å vise frem en mini-utgave av Forsker Grand Prix. Både prestasjonene, opplegget og mentometerknappene skapte stor begeistring blant seminardeltakerne.

Lise Dokksæter, dr. gradstipendiat ved Havforskningsinstituttet i Bergen, mottar førstepremien under Mini Forsker Grand Prix under Forskning.no-seminaret i Trondheim.Lise Doksæter, dr.gradsstipendiat ved Havforskningsinstituttet i Bergen, mottar førstepremien under Mini-Forsker Grand Prix under Forskning.no-seminaret i Trondheim.

Bakgrunnen for å lage en mini-utgave i Trondheim var todelt. Forsker Grand Prix er en måte å vise frem forskning på som både er seriøs og underholdene, og det er lettere å forklare opplegget ved å fysisk vise det fram enn bare å skulle forklare. Dessuten vil Forskningsdagene at konseptet skal være representert flere steder i landet neste år, og blant seminardeltakerne fantes flere mulige arrangører – som kunne ta med seg idéen hjem til egen institusjon etter seminaret.

Erfaringer fra årets arrangementer er svært gode. Forsker Grand Prix er et underholdende show og dermed et godt tilskudd til typen arrangementer som foregår under Forskningsdagene. Men vel så viktig er det at konseptet bidrar til oppmerksomhet rundt forskningsformidling som sådan og kandidatene blir kurset og coachet, slik at de både under arrangementet og ved senere anledninger er bedre formidlere. Opplegget skapte også positive ringvirkninger i form av medieomtale for instituttene som hadde deltakere i Forsker Grand Prix. Sist men ikke minst; stipendiatene opplevde det som hyggelig og nyttig å bli kjent med kollegaer fra andre fagmiljøer.

Kort sagt – både deltakerene selv, institusjonene de tilhører, arrangører, dommere og publikum vender tommelen opp for Forsker Grand Prix!

Bookmark and Share

Relevante artikler