For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Bli med på Researchers'Night!

19.01.2016

Forskningsdagene inviterer herved til konkurranse om støtte til gjennomføring av arrangementer under European Researchers' Night 2016.

Fra Researchers' Night-arrangementet i Tromsø 2015. Foto: Framsenteret.Fra Researchers' Night-arrangementet i Tromsø 2015. Foto: Framsenteret.

Krav til arrangementet er:

  • Forskningsformidling til "folk flest", dvs. barn, unge, voksne og/eller eldre (det viktigste er at man er bevisst på hvilken målgruppe man henvender seg til og ikke prøver å nå "alle")
  • Arrangementet er på kveldstid (etter kl. 19) fredag 23. september, den første fredagen under Forskningsdagene
  • Arrangementer som har en lav kontaktpris (pris per forventet publikummer) vil bli prioritert

Vi har ikke anledning til å støtte alle forslagene som kommer inn, eller å gi 100% støtte til arrangementene, så en god finansieringsplan er viktig.

RN er et EU-initiativ, og Forskningsdagene deltar som assocated member. Det vil si at vi ikke søker EU om tilskudd til arrangementene men deler ut støttemidler fra egenandelen vår. 

Det er lurt å komme inn på disse punktene i dokumentet: Foreløpig tittel, målgruppe og mål for arrangementet, hvor mange publikummere/deltakere regner man med å få, hvordan opplegg og innhold er tenkt for arrangementet, praktisk opplegg som sted, tid, varighet, behov for materiell/utstyr etc., om det er samrbeidspartnere for arrangementet, hvilke forskere er med hvis det er klart, eller tanker om hvem det skal være, planlagt markedsføring og budsjett for arrangementet (ikke veldig detaljert), en eventuell plan B (f.eks. hva gjør man ved dårlig vær hvis man er utendørs, hva gjør man hvis nøkkelpersoner blir forhindret, el.l) .
 

Frist for innsending av årets forslag er mandag 1. februar 2016 kl. 12.

Forslagene sendes elektronisk til forskningsdagene@forskningsradet.no og merkes med saksnummer 16/210. Forslaget skal være maks to sider og inkludere kontaktopplysninger til søker, beskrivelse av arrangementet man søker støtte til, budsjett og en plan for markedsføring
 

Bookmark and Share