For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Utlysning av arrangementsstøtte 2016

03.03.2016
Arrangementsstøtten utlyses som en konkurranse, og støtten gis som premie til de beste forslagene. Maksimalt støttebeløp er 50 000 kroner.

For å være med i konkurransen fyller man ut skjemaet som finnes for nedlasting til høyre på siden. Konkurranseforslagene vil bli vurdert i lys av tre hovedkriterier. Alle må oppfylle kriterium 1 og i tillegg nummer 2 eller 3. Det teller positivt hvis alle kriteriene er oppfylt. Vi ønsker at arrangementsstøtten samlet sett skal bidra til et mangfold av arrangementer over hele landet.

1.        Skape begeistring og forståelse for forskning

Arrangementer/aktiviteter som bidrar til det overordnede målet for Forskningsdagene: Å skape begeistring og forståelse for forskning.  Det innebærer at arrangementene for eksempel skal

•       formidle hva forskning er og hva resultatene av forskning betyr for oss i vårt daglige liv

•        vise sammenhengen mellom forskning, innovasjon og næringsliv

•        vekke interesse for forskning og forskningsresultater – i befolkningen og i media

•        bidra til å rekruttere unge til forskning, f.eks gjennom å vise forskere som gode rollemodeller

2.        Årets tema

Arrangementer/aktiviteter innenfor årets tema: grenser, se http://www.forskningsdagene.no/artikler/temaet-er-grenser. Forskningsdagene har et nytt hovedtema hvert år som kan engasjere nye målgrupper både som publikum og som arrangører. Vi oppfordrer til tverrfaglig samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv, forvaltning og organisasjoner for å skape et bredt engasjement om årets tema.

3.        Nyskapning og kvalitetsheving

Arrangementer/aktiviteter som legger til rette for god forskningskommunikasjon og dialog mellom forskere og brukere av forskning. Vi oppfordrer til samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv, forvaltning og organisasjoner om å utvikle nye arenaer, arrangementsformer og metoder for forskningskommunikasjon. I dette ligger det at man kan søke om støtte til et bredt spekter av aktiviteter/ tiltak, og til vesentlig videreutvikling av etablerte konsepter.  Juryen legger vekt på om søkerne har planer for evaluering, kunnskapsdeling og videreutvikling etter at festivalen er over.

 

I den totale vurderingen legger juryen vekt på antall publikum man planlegger å nå, sett i lys av arrangementets totalbudsjett, og at det foreligger en god plan for å sikre at man når ut til et stort publikum, f.eks. gjennom mediearbeid, markedsføring og påmeldingsløsninger.

Nytt i år er at rapporten skal leveres på et standardisert skjema. Dette vil sikre at punktene som er nevnt i søknaden, blir evaluert og fulgt opp. Skjemaet blir gjort klart og sendt til alle som har fått innvilget støtte i god tid før festivalstart – slik at de er forberedt på hva de skal rapportere om.

Frist for innsending av skjemaet er fredag 1. april kl. 12.

Sendes elektronisk til forskningsdagene@forskningsradet.no merket saksnummer og institusjonsnavn f.eks. 16/1324 NTNU. 

Bookmark and Share