For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Rekordmange forslag til arrangements-støttekonkurransen

10.05.2016

26 arrangementsforslag slapp gjennom nåløyet, og får hele eller deler av foreslått støttebeløp for å gjennomføre arrangementet i år.

Da fristen gikk ut 1. april var det kommet inn rekordmange 61 forslag til arrangementer under årets festival.

Det var veldig mange gode forslag i bunken og juryen ble nødt til å prioritere bort flere arrangementer den gjerne skulle ha støttet. Et annet resultat av prioriteringen er at få har fått hele beløpet de har ønsket, slik at flere kunne få støtte.

Arrangementsstøttepotten på 600 000 kroner er i år fordelt på 26 arrangementer.

Mye handler naturlig nok om grenser med ulike vinklinger. Og bredden er stor - arrangementene inkluderer alt fra nærbutikken til Tromsøpalmer, migrasjon, sauer, stand-up forskere, shopping anno 1794, foredragsmaraton og grensen mellom liv og død.

Disse arrangementene får støtte:

Universitetsmuseet i Tromsø:

Tromsøpalmen - en pryd og en plage. Temadag og utstillingsåpning med en helt spesiell innvandrer i sentrum.

HIHM Campus Hamar:

Internasjonale uker - inkluderende praksis eller eksotiske happenings? Seminar hvor lærere, lærerstudenter, lærerutdannere og forskere fra ulike felt diskuterer hvordan arrangementer som fremhever grenser og ulikheter mellom elever kan bidra til å bryte dem ned.

Historiske toll- og skipsanløpslister:

Rollespill med elever i videregående skoler om grensekryssende handel til og fra 1700-tallets Oslo.

Nordlandssykehuset:

Grenser mellom liv og død. Kveldsarrangement på Stormen med blikk fra tre yrkesgrupper som jobber i dette grenselandet.

Høgskolen i Østfold:

Kveldsdebatt om grenser i dagens Europa på Litteraturhuset i Fredrikstad

NIBIO Tjøtta:

Sauens dager på Tjøtta. Fem hele dager med variert forskningsformidling til alle aldersgrupper, til folk flest, forvaltning, politikere, lokale næringsforeninger, jordbrukere og lokalhistorikere.

Nord universitet Campus Bodø:

Stipendiat-stand up. Konkurranse i to runder, først på Campus og så finale på kulturhuset Stormen.

Museum Stavanger og prosjektet Historiske toll- og skipsanløpslister:

En verden av varer - shopping i Stavanger anno 1794.

Samisk høgskole:

Sender sine forskere på turné til skoler i forvaltningsområdet for samisk språk i Norge, Sverige og Finland.

Senja Næringshage:

Lokalbutikken - en møteplass for folk og forskning. Kommunikasjon gjennom ulike kanaler knyttet til lokalbutikkene. Ved slutten av festivalen kommer forskerene på besøk.

Nordlandsforskning:

Forskning for Nordlands fremtid. To foredragsmaraton på Stormen bibilotek, på dagtid for politikere og næringsliv, på kveldstid for hele byens befolkning.

Kunnskapsparken i Harstad og UIT:

Forskningsunivers på kaikanten. Åpen dag på UIT Harstad og forskningsskipet Johan Ruud som ligger til kai.

NTNU Vitenskapsmuseet:

Grenseløse hav. Rollespill med ungdomsskoleelever og refleksjonssamtaler mellom elever og forskere.

Polaria og Akvaplan Niva:

"Det er plast, så ikke bare kast!" Undervisningsopplegg om mikroplast for førskoleelever.

Sør- Trøndelag fylkesbibilotek:

Sette grenser i en grenseløs verden. Forskere drar på turné med bokbussen. Spill og sosiale medier er temaet.

Vitensenteret i Trondheim og NGU:

I grenseland. Til standen på Forskningstorget utvikles en helt spesiell, augmented reality sandkasse, som gir publikum mulighet til å være med å simulere endringer i landskap og kart gjennom tidene.

UIS, VID Misjonshøgskolen og BI Stavanger:

Kveldsdebatt om migrasjon og flyktningkrise.

UIT Campus Kirkenes:

Kunnskapsforestillingen: Våre spennende grenseområder. Forskere fra ulike felt samarbeider med Samovarteateret om en forestiling som settes opp som skoleforestilling på dagtid og for Kirkenes' befolkning på kvelden.

Nord universitet Campus Stokmarknes:

Grensesetting og mat i barnehagen. To dager med aktiviteter for barnehageansatte, studenter og barnehagebarn - som også skal få delta i et lite forskningsprosjekt om kosthold.

UIT Campus Tromsø:

Når forskning sprenger grenser. Forskere, studenter og organisasjonsfolk møtes til foredragsmaraton og dialog om flyktninger og global helse, for å sammen komme opp med nye idéer til forskningsprosjekter, formidling og humanitært arbeid.

HIHM Campus Blæstad:

Droner - grenseløs plattform. Workshop hvor forskning, landbruk og forvaltning møtes og ser på mulighetene som ligger i droneteknologien.

UIT Campus Tromsø:

Forskningsshow om menneskeskapte og naturlige grenser på en videregående skole utenfor Tromsø.

Nord universitet Campus Bodø med flere:

Familiearrangement om trafikksikkerhet, etter mal fra HINT i Stjørdal, som nå er blitt del av samme universitet.

HIHM Campus Hamar:

Grenseløs twang. Utgangspunktet er Stian Vestbys doktorgradsprosjekt og opptreden av tre Hedmarks-band som gjør country på tre ulike måter. Grenser vil bli diskutert i forbindelse med sjangeroverskridende trekk, autentisitet/ inautentisitet, "kred versus kommers", det urbane versus det rurale, ulike publikumssegmenter, og at artistene kommer fra samme grenseregion, men at de har ulik kunstnerisk profil.

Forskningsdagene i Bergen:

Forskningsdagene UNG hvor ungdomsskoleelever til Universitetet i Bergen sin storstue, Egget, og gir dem en dag med blant annet kort foredrag som ser på grenser fra ulike ståsted.

NTNU:

Forskerkveld på Byscenen.

 

Bookmark and Share