For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Her er plakaten(e)

07.07.2016

Årets plakat viser en verden uten grenser, bundet sammen av det som kan være toglinjer, veier, informasjonsstrømmer, elektroniske kretser og alt annet som binder oss sammen. Så kan man jo diskutere om det er sant at verden er uten grenser. Hvor går i så fall grensene, hvem setter dem og hvem bidrar til at de flyttes? 

Plakatene har trykk på begge sider: En bokmålsside som har rød bunnfarge og en nynorskside som har hvit bunnfarge. 

Postkortene er kun laget i bokmålsversjon, altså i rødt. 

For informasjon om hvordan du bestiller ferdig trykte plakater, eller laster dem ned, se her. 

 

Bookmark and Share