For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Forskningskampanjen 2016: Skyer

05.08.2016
I årets forskningskampanje skal vi studere skyer. Vi skal dokumentere ulike skytyper med bilder og finne ut hva de heter og været de kan knyttes til.

Tusenvis av skolelever  kan få bli med og bygge opp et nettbasert atlas med bilder av ulike skyer og værtyper som andre kan bruke til å bli kjent med skyene. Elevene skal ikke bare laste opp egne bilder, men kan også vurdere andres resultater. Til å hjelpe oss i arbeidet har vi statsmeteorolog Anders Sivle, stipendiat ved Universitetet i Bergen, som også vil gå gjennom bildene og kvalitetssikre registreringene. Atlaset blir tilgjengelig for alle etterpå, slik at både forskere og skolelever kan bruke det som utgangspunkt for videre forskning. 

Forskningskampanjen er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Skolelaboratoriet i realfag og et forskningsmiljø som skifter fra år til år. Hvert år i forbindelse med Forskningsdagene samler tusenvis av elever inn data i sitt nærmiljø og bruker en faglig godkjent metode for å produsere ny kunnskap. Forskere går gjennom og analyserer dataene.

Kampanjen foregår i løpet avseptember og oktober 2016. Det er som alltid gratis å delta og innholdet vil lett kunne tilpasses ulike klassetrinn – inkludert videregående. 

Mer informasjon og påmelding på: www.forskningskampanjen.no 

Ulike skyer er knyttet til ulike værtyper, og fra gammelt av ble de tolket som værtegn. I Forskningskampanjen kan vi blant annet undersøke om værtegnene slår til. 

 

Siste års forskningskampanjer

  • Antall registrerte observasjoner av våre til sammen 19 ulike arter av meitemark i Norges offisielle artskart ble femdoblet da meitemark var tema.
  • 15 000 skolemåltider ble registrert da elevene undersøkte skolematen, til glede for kostholdsforskere.
  • Datamaterialet fra registreringene av innetemperatur har blitt brukt både i et master- og et doktorgradsarbeid.

Forskernes rapporter fra tidligere år finner du i kolonnen til høyre.

Bookmark and Share