For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Bli med på Forskernatt på Researchers' Night!

10.01.2017

Har du planer om et kveldsarrangement under Forskningsdagene? Legg det til fredag 29. september og du kan bli med på konkurranse om arrangementsmidler!

Ungdommens forskernatt på NTNU. Martin Ystenes holder knallforelesning for ivrige eleverUngdommens forskernatt på NTNU. Martin Ystenes holder knallforelesning for ivrige elever

Siste fredag i september arrangeres Researchers' Night over hele Europa. Mer enn 300 byer, fordelt på 30 land er med. Arrangementene skal vise frem forskningens samfunnsbetydning på en engasjerende og interaktiv måte og samtidig oppmuntre til utdanning og mulig forskerkarriere.

Forskningsdagene inviterer herved arrangører til å konkurrere om midler til årets arrangement. Krav til arrangementet er:

  • Forskningsformidling til "folk flest", dvs. barn, unge og/eller voksne (det viktigste er at man er bevisst på hvilken målgruppe man henvender seg til og ikke prøver å nå "alle").
  • Arrangementet er på kveldstid (etter kl. 19) fredag 29. september.
  • Arrangementer som har en lav kontaktpris (pris per forventet publikummer) vil bli prioritert.

Vi har ikke anledning til å støtte alle forslagene som kommer inn, eller å gi 100% støtte til arrangementene, så en god finansieringsplan er viktig.

Frist for innsending av årets forslag er mandag 6. februar 2017 kl. 12. Forslagene sendes elektronisk til forskningsdagene@forskningsradet.no og merkes med saksnummer 17/122.

Forslaget skal være på maks to sider og inkludere kontaktopplysninger til søker, beskrivelse av arrangementet man søker støtte til, enkelt budsjett og en plan for markedsføring.

Vi forventer at forslaget også inneholder: målgruppe og mål for arrangementet, hvor mange publikummere dere regner med å få, sted, tid og varighet.  Det er også fint om dere har med opplysninger om eventuelle samarbeidspartnere, tanker om hvilke forskere som skal delta og skisser for en plan B (f.eks. hva gjør man ved dårlig vær hvis man er utendørs, hva gjør man hvis nøkkelpersoner blir forhindret, el.l).

Bookmark and Share