For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Disse får støtte til Researchers' Night

15.02.2017

Den siste fredagen i september er det forskernes kveld og natt over hele Europa. Researchers' Night er en del av Forskningsdagene og arrangeres alltid på den siste fredagen av festivalens 12 dager.

Forskningsdagene støtter arrangementer som legges til denne kvelden, og i år kom det inn hele 15 forslag. Dette er en dobling fra tidligere år.

Alle forslagene ble vurdert som verdig å få støtte, noe som selvfølgelig er gledelig, men som ga juryen en vanskelig jobb med å fordele midlene. 

For å kunne støtte så mange som mulig, har juryen studert de enkelte budsjettene og forsøkt å kutte noe, slik at arrangementene skal kunne gjennomføres med et mindre støttebeløp enn det var søkt om. Dessverre rakk pengene ikke til for å støtte alle og resultatet ble at 10 søkere får tilsagn om støttemidler i år.

Vi la i utlysningen vekt på tre kriterier: arrangementene skulle ha en klart, definert målgruppe, de skulle være på kveldstid på riktig dato og de skulle nå så mange som mulig med pengene, altså at kontaktprisen (pris per forventet publikummer) skulle være så lav som mulig.

Til slutt har vi også sett på hvorvidt arrangementene er egnet til å oppmuntre til høyere utdanning og mulig forskerkarriere, siden dette er hovedformålet til EU-prosjektet som Researchers' Night opprinnelig var en del av. Arrangementer som retter seg mot elever i videregående skole eller studenter er derfor blitt prioritert fremfor arrangementer med andre målgrupper. 

De som får tildelt midler i år er:

  • Framsenteret: Forskerne lar det gå (teater) sport i det!
  • Forskningsdagene i Stavanger: Bachelor-kandidaten
  • Høyskolen Vestlandet, avdeling Haugesund: Oppdag verdienes verden i Haugesund
  • Akademiet for yngre forskere: Forskernatt i Professorboligen
  • Høgskulen i Sørøst-Norge, Campus Kongsber: Ungdommens forskernatt på Krona
  • Høgskulen på Vestlandet, Campus Førde: Forskaraftan på Campus: Helse og teknologi - verdien av samarbeid
  • NTNU, fakultet for naturvitenskap og teknologi: Ungdommens forskernatt på NTNU
  • Teknisk museum: Researchers' Night på Teknisk museum
  • NTNUs store satsninger: Researchers' Night på Byscenen: Verdifull framtid
  • Universitetsmuseet i Bergen: Forskernatt på Museet

Vi gratulerer og gleder oss til arrangementene!

Bookmark and Share