For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Forskningsdagenes arrangementsstøtte 2018

09.02.2018

Arrangementsstøtten utlyses som en konkurranse, og støtten gis som premie til de beste forslagene. Maksimalt støttebeløp er 50 000 kroner. 

Vi oppfordrer til tverrfaglig samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv, forvaltning og organisasjoner om å utvikle nye arenaer, arrangementsformer og metoder for forskningskommunikasjon. I dette ligger det at man kan søke om støtte til et bredt spekter av arrangementer og til vesentlig videreutvikling av etablerte konsepter. Juryen legger vekt på om søkerne har planer for evaluering, kunnskapsdeling og videreutvikling etter at festivalen er over.


Konkurranseforslagene vil bli vurdert i lys av tre hovedkriterier. Alle må oppfylle kriterium 1 og i tillegg nummer 2 eller 3. Det teller positivt hvis alle kriteriene er oppfylt.


1. Skape begeistring og forståelse for forskning

Arrangementer som bidrar til det overordnede målet for Forskningsdagene: Å skape begeistring og forståelse for forskning. Det innebærer at arrangementene for eksempel skal:

• formidle hva forskning er og hva resultatene av forskning betyr for oss i vårt daglige liv,
• vise sammenhengen mellom forskning, innovasjon og næringsliv,
• vekke interesse for forskning og forskningsresultater – i befolkningen og i media, og/eller
• bidra til å rekruttere unge til forskning, f.eks. gjennom å vise forskere som gode rollemodeller.


2. Årets tema
Forskningsdagene har et nytt hovedtema hvert år som kan engasjere nye målgrupper både som publikum og som arrangører. Arrangementer som omhandler årets tema: oppvekst vil bli prioritert i 2018. Les mer om hva vi legger i begrepet.


3. Nyskapning og kvalitetsheving
Arrangementer/aktiviteter som legger til rette for god forskningskommunikasjon og dialog mellom forskere og ulike målgrupper blant publikum og ulike brukere av forskning.


I den totale vurderingen legger juryen vekt på antall publikum man planlegger å nå, sett i lys av arrangementets totalbudsjett, og at det foreligger en god plan for å sikre at man når ut til et stort publikum, f.eks. gjennom mediearbeid, markedsføring og påmeldingsløsninger. Vi ønsker at arrangementsstøtten samlet sett skal bidra til et mangfold av arrangementer over hele landet under Forskningsdagene 2018.


Rapportering og utbetaling

Tildelt støtte utbetales etter at arrangementet er gjennomført og rapport mottatt. Rapporten skal leveres på et standardisert skjema. Dette vil sikre at punktene som er nevnt i søknaden, blir evaluert og fulgt opp. Skjemaet blir sendt ut sammen med informasjon om tildeling og beløp til dem som får støtte. Frist for innsendelse av rapport er 31. oktober.

Krav til forslaget
For å være med i konkurransen fyller man ut vedlagte skjema. Skjemaet lagres i wordformat og sendes som et vedlegg til epost til forskningsdagene@forskningsradet.no.

Vennligst skriv dette i emnefeltet:
Vårt saksnummer: 18/390, ordet Forslag, nr 1 av 2 (hvis det kommer flere søknader fra samme avsender), navnet på søkerinstitusjonen (og avdeling/campus/senter o.l. der det er relevant) Eksempler:
18/390, Forslag 2 av 2, UiO ESOP og
18/390, Forslag, NTNU Campus Gjøvik


MERK: Dersom én og samme søker ønsker å sende inn flere arrangementsforslag som er så like eller knyttet til hverandre at det blir mye samme tekster og samme poster i budsjettene, skal de samles i én felles søknad.

Frist for innsending av skjemaet er tirsdag 6. mars kl. 12.00.

Spørsmål kan rettes til Forskningsdagenes sekretariat forskningsdagene@forskningsradet.no.
Telefon: 22 03 74 44 eller 22 03 75 76.

 
Fra et tidligere arrangement under Forskningsdagene, om den amerikanske valgkampen og sosiale medier. Foto: Turid Edvardsen.

 

Bookmark and Share