For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Vil du ha arrangementsstøtte?

10.03.2011

Forskningsrådet lyser ut tilsammen 750 000 kr til arrangementsstøtte. Midlene skal gå til arrangementer som viser forskere og forskningsprosjekter på nyskapendee, underholdene og pedagogiske måter til et størst mulig publikum.

Forskningsrådets fagdivisjoner lyser ut 650 000 kroner. I tillegg gir Havbruksprogrammet i Forskningsrådet 100 000 kroner for å stimulere til formidling av havbruksrelatert forskning på arrangementer under Forskningsdagene i 2011.

Ikke tung søknadsprosess

Arrangementsstøtten utlyses som en konkurranse, der de mest nytenkende aktivitetene premieres. I juryen sitter Forskningsdagenes sekretariat og kommunikasjonsrådgivere fra de fire divisjonene.

For å delta i konkurransen sender du et kortfattet forslag på et enkelt skjema.

Skjemaet sendes til forskningsdagene@forskningsradet.no
Fristen er mandag 4. april kl 24:00 og juryeringen vil forhåpentlig være ferdig i løpet av en uke. 

Midlene utbetales på grunnlag av innsendt faktura. Alle arrangementer som tildeles støtte, skal registreres i programbasen her på nettsidene. Videre skal det sen rapport om hvordan midlene er brukt, avviklingen av arrangementet, respons fra publikum ol. Frist for rapport og faktura er 31. oktober.

Begeistring og forståelse for forskning

Forslagene vil bli vurdert ut fra følgende kriterier:

·         Arrangementer/aktiviteter som fokuserer på årets tema: kjemi

·         Nye arrangementsformer. Målet er fornyelse og kvalitetsforbedring av enkeltaktiviteter for å videreutvikle Forskningsdagene. Det er et mål at den nye arrangementsformen, dersom den er vellykket, skal videreføres.

·         Næringsliv som alene, eller i samarbeid med akademia, søker om støtte til arrangementer med vekt på synliggjøring av forskning i næringslivet, rekruttering og nye karriereveier for forskere.

Kombinasjoner av kriteriene teller positivt. Juryen vil også legge vekt på hvor mange publikummere per krone det legges opp til å nå.

Forskningsdagene skal skape begeistring og forståelse for forskning. Det er derfor viktig at forskningen og forskerne kommer tydelig frem i arrangementet. Mer om Forskningsdagenes visjon finner du her.

Oppstartsmidler

Støttemidlene kan fordeles fritt på det antall forslag som juryen finner verdig å premiere. Vanlig støttesum er inntil 50.000 kroner.

Hundrevis av elever i videregående skole kommer hvert år til NTNU i anledning Researchers' Night. Kan du få til det samme? Foto: Stig Sund.Hundrevis av elever i videregående skole kommer hvert år til NTNU i anledning Researchers' Night. Kanskje du kan få til det samme? Foto: Stig Sund.

Formålet er å bidra til viderutvikling av festivalen på et nasjonalt plan. Det forventes at vellykkede prosjekter forsøkes videreført med annen finansiering, og at dem som tildeles støtte, vil dele av sine erfaringer til hjelp til andre arrangører.

I utgangspunktet gis arrangementsstøtte kun én gang per prosjekt, men dersom man kan vise til gode resultater fra tidligere år og prosjektet innebærer et betydelig økonomisk løft der målet er å være økonomisk selvbærende på sikt, kan prosjektet gis støtte flere år.

Bookmark and Share