For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Elevenes meitemarker forbløffet forskerne

29.03.2011

Skoleelever fant 15 ulike slag meitemark i Forskningsrådets forskningskampanje for skolene. Noen av artene er sjeldne i Norge, og funnene forbløffer forskerne.

Under Forskningsdagene høsten 2010 var skolebarn over hele Norge i sving med å hjelpe forskere å grave etter meitemark i sitt nærområde og bestemme hvilken art den tilhørte. Til sammen fant de 15 forskjellige arter. Nå er kampanjen avsluttet. Alle bildene elevene sendte inn er analysert av en ekspert og overført til Artsdatabanken.

Disse barna fra tredjeklasse ved Marienlyst skole, var blant de mange hundre småforskerne som bidro til å fylle ut Artskartet. Foto: Sidsel Flock Bachmann.Disse barna fra tredjeklasse ved Marienlyst skole, var blant de mange hundre småforskerne som bidro til å fylle ut Artskartet. Foto: Sidsel Flock Bachmann, Forskningsdagene.

Seksdoblet verifiserte funn i artskartene

Skolebarnas meitemarkfunn har ført til 544 nye observasjoner av meitemark i de offisielle utbredelseskartene – alle sjekket av en meitemarkekspert. Antallet sikre meitemarkobservasjoner er dermed seksdoblet.

- Deltakerne i Forskningskampanjen 2010 har levert et flott bidrag til norsk forskning, til nytte for både forskere og forvaltere, sier en imponert administrerende direktør Arvid Hallén i Norges forskningsråd.

Forbløffet forskerne

Til sammen 142 skoler i 18 fylker deltok i Forskningskampanjen 2010. Resultatet ble nesten tusen innsendte bilder av meitemark. Elevene fant 15 av til sammen 19 kjente arter i Norge. Forskerne er begeistret over funnene.

- Den store oppslutningen fra skolene har ført til at vi nå har meitemarkfunn fra geografiske områder der det aldri har vært gjort vitenskapelige funn tidligere, sier forsker Trond Knapp Haraldsen ved Bioforsk.

Artskart januar 2010: 106 ekspertbestemte funn. Artskart mars 2011: 560 ekspertbestemte funn. Artskart januar 2010: 106 ekspertbestemte funn. Artskart mars 2011: 560 ekspertbestemte funn. (Illustrasjon: miljolare.no)
Funnene er så interessante at forskeren vil gå enda grundigere gjennom materialet og skrive en artikkel til et vitenskapelig tidsskrift. Der vil han presentere den nye kunnskapen som skoleelever har skaffet om meitemarkenes utbredelse sammen med tidligere meitemarkforskning.

Forskerne visste mer om utbredelsen av meitemark enn det som gikk frem av Artskart, men skoleelevens meitemarkfunn byr likevel på mye ny kunnskap.

Fant sjeldne arter

Forskningskampanjen har ført til mange spennende meitemarkfunn:
• Langmeitemarken, er langt mer utbredt enn biologene tidligere antok. Funnene i forskningskampanjen viser at dette er en art som finnes over hele landet, ikke bare i Oslo og Akershus-området.
• Den flekkete meitemarken, Aporrectodea icterica, som har vært funnet én gang i Norge tidligere (forskerne har ikke visst sikkert hvor), ble funnet av tre skoler i fylkene Buskerud, Telemark og Akershus.
• Den sjeldne meitemarken Aporrectodea limicola ble funnet av en skole i Alta. Det er første gang denne marken er sett i Norge siden 1970-tallet.
• Blåmeitemark er funnet på helt nye steder.
• Hvitmeitemark er funnet i fire nye fylker: Nordland, Møre og Romsdal, Hedmark og Rogaland.

Forskere fra andre land har fattet interesse for alle meitemarkene og vil forske videre på dem.

Forskningskampanjen er en årlig kampanje for skoleverket som arrangeres i regi av Forskingsrådet i forbindelse med Forskningsdagene. Miljolare.no som fast samarbeidspartner.

Rapporten
kan lastes ned her .

Bookmark and Share

Relevante artikler