For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

22 får arrangementsstøtte

08.04.2011

750 000 kroner fra fagdivisjonene og Havbruksprogrammet i Forskningsrådet er nå fordelt på 22 fine arrangementer som ser dagens lys under Forskningsdagene i år. 

I alt 35 arrangementsforslag kom inn til konkurransen, og juryen har gleden av å innvilge støtte fra divisjonene til 18 av disse, og støtte fra HAVBRUK til ytterligere fire.

Det var en rekke imponerende og godt planlagte arrangementsforslag blant årets idéer, og mange har brukt årets tema, kjemi, som en rød tråd i forskningen som skal vises frem under arrangementene. Blant annet skal Mosselukta avsløres, kjemiske analyser brukt i utgravningene i Bjørvika skal visualiseres og kjemisk rensing av slam i Romsdalsfjorden skal demonstreres. Juryen synes det er flott å se at årets tema både inspirerer og fungerer for ulike fagfelt og så mange typer arrangementer.

I år er det også flere som legger opp til presentasjon av pågående eller nylig avsluttet, aktuell forskning fra lokale institusjoner, og ikke bare generell kunnskapsformidling eller innleide "kjendisforskere". Forsker grand prix er kun ett av eksemplene på en arrangementstype som får frem gode historier om relle forskningsprosjekter. Juryen synes dette er en god utvikling, og håper at både forskerne som bidrar, institusjonene de tilhører og publikum vil sette pris på dette. 

Her er listen over arrangementer som får støtte:

 • Moss bibliotek m fl: Mosselukta
 • Deichmanske bibliotek, hovedbiblioteket i Oslo: Fra blekkhus til e-blekk
 • Tinn kommune: Birkeland & Eyde-dagene
 • Kjemisk institutt ved Universitetet i Bergen: Kjemi i alt?
 • Halti næringshage: Forskningsdag på Skjervøy
 • Norsk Maritimt Museum: På sporet av fortiden - med kjemikerbriller på
 • Næringshagen i Målselv: God kjemi mellom havbruksnæringen og villaksstammen?
 • Høgskolen i Ålesund: Åpen dag
 • Høgskolen i Hedmark: Myter om mat
 • Høgskolen i Lillehammer: Verdens største kjemieksperiment
 • Høgskolen Stord/Haugesund: Bestill en forsker
 • Høgskolen i Telemark: Kjemi i Grenland - kjemisafari, forskerkafe m.m.
 • Høgskolen i Telemark: Ingeniørdagen
 • NTNU Vitenskapsmuseet: Livets vann
 • NTNU, det medisinske fakultet: Fotoutstilling- vakker teknologi
 • Universitetet i Nordland: Fem Vitenshow for inviterte klasser, Bodø og Mo
 • Universitetet i Nordland: Fotoutstilling: Marint liv utenfor stuedøra
 • Universitetet i Nordland, forskningsstasjonen i Mørkvedbukta: Åpen bukt
 • UiO200 og Universitetsalliansen i Oslo: Forsker grand prix
 • NTNU: Forsker grand prix
 • Forskningsdagene i Stavangerregionen: Forsker grand prix
 • Universitetet i Tromsø og Framsenteret: Forsker grand prix

Går alt etter planen, vil flere tusen få glede av disse arrangementene under Forskningsdagene 2011. Årets festivalperiode er fra 23. september til 2. oktober.

Bookmark and Share