For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Forskningsrådets formidlingspris

21.06.2011

Forskningsdagenes tilhengere og arrangører inviteres til å foreslå kandidater til Forskningsrådets pris for fremragende forskningsformidling. Kjenner du til noen som fortjener en pris?

Norges Forskningsråd deler årlig ut tre priser, én for fremragende forskning, én for fremragende forskningsformidling og én innovasjonspris. Formidlingsprisen er på 250.000 kroner og deles ut under Forskningsdagenes nasjonale åpning i Oslo 23. september 2011.
 
Prisen gis til forskere som utmerker seg med levende og nyskapende kommunikasjon fra eget fagfelt. Dette stemmer godt overens med Forskningsdagenes visjon og det gode formidlingsarbeidet som skjer under festivalen. For mer informasjon om alle prisene kan du se på Forskningsrådets nettsted.
 
I fjor gikk formidlingsprisen til Forskning.no ved redaktør og daglig leder Nina Kristiansen, og i 2009 var det Jørn Hurum, Naturhistorisk Museum, UiO, som fikk Forskningsrådets formidlingspris for sin innsats.
 
Hvem vil du skal vinne?
Hvem fortjener å få disse prisene? Forskningsmiljøene inviteres til å foreslå kandidater. Det oppfordres særlig til å fremme kandidater fra feltene humaniora og samfunnsvitenskap. Det er åpent for alle som vil til å komme med forslag, og enkeltpersoner kan også fremme kandidater.
 
Forslaget må være fyldig begrunnet og dokumentert, og sendes på papir til Forskningsrådet innen 1. juli, merket Forskningsrådets formidlingspris.
 
Forskningsdagenes sekretariat oppfordrer alle institusjonene til å gjøre denne utlysningen godt kjent i egne miljøer!
Formidlingsprisen 2010 gikk til nettstedet forskning.no. Forskningsminister Tora Aasland overrakte prisen til redaktør Nina Kristiansen under Forskningsdagenes nasjonale åpning i Bergen. FOTO: Marianne Røsvik/UiB.Formidlingsprisen 2010 gikk til nettstedet forskning.no. Forskningsminister Tora Aasland overrakte prisen til redaktør Nina Kristiansen under Forskningsdagenes nasjonale åpning i Bergen. FOTO: Marianne Røsvik/UiB.
 
 

 

Bookmark and Share