For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Forskningskampanjen er i gang

20.09.2011

Mandag gikk startskuddet: I løpet av tre uker skal skoleelever fra hele landet finne ut hva den norske skolematen egentlig består av. Foreløpig har nesten 900 klasser meldt seg på.

Hva spiser egentlig barn på skolen? Er matpakke så vanlig som vi tror? Hva er det mest populære pålegget?

I Forskningskampanjen kan skolebarn nok en gang hjelpe forskerne med å få frem splitter ny kunnskap om et svært viktig tema.

Forskningsrådet står bak kampanjen, som i år arrangeres for niende gang i forbindelse med Forskningsdagene.

Deltakerrekord?

For første gang vil forskerne få kunnskap om hva som er i alle matpakkene og skolelunsjene.

Noen forskerne har tidligere undersøkt hvor mange som har med seg matpakke hjemmefra. Andre har sett på hva ungdom spiser i løpet av et døgn. Men når det gjelder hva skolematen består av, har man mangelfull kunnskap.

Forskningsrådets direktør Arvid Hallén oppfordrer flest mulig til å registrere skolematen sin:

– Jo flere klasser som deltar, jo bedre blir resultatet. I fjor bidro elever over hele landet til en seksdobling av offisielle meitemarkregistreringer i de nasjonale artskartene. Årets kampanje ligger an til å bli en ny suksess, sier Hallén.

Mye tyder på at det går mot ny deltakerrekord i Forskingskampanjen i år. Det er allerede 891 klasser fra 282 skoler som har meldt seg på og som er klare til å registrere lunsjen sin.

Ny kunnskap

Professor i ernæring ved Universitetet i Oslo, Lene Frost Andersen, er hentet inn som fagekspert i årets forskningskampanje. Hun gleder seg til å se registreringene fra skolene.

– Her kan det ligge store mengder ny og interessant informasjon for oss som forsker på barn og mat, sier hun.

Frost Andersen skal samle alle dataene og skrive en sluttrapport fra Forskningskampanjen. Rapporten skal være klar i desember.

Det er fortsatt mulig å melde på skoleklasser!

Mer informasjon på www.forskningskampanjen.no

Bookmark and Share