For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Mulig ny behandling av fatigue?

28.09.2011

Katrine Brække Norheim fra Stavanger, stipendiat i molekylærbiologi ved Stavanger Universitetssykehus, vant publikums og dommernes gunst med en kreativt illustrert fortelling om forskningsprosessen fra hypotese til bekreftende funn.

Katrine Brække Norheim med selvlaget modell av proteinet Interleukin -1. Katrine Brække Norheim med selvlaget modell av proteinet Interleukin -1.

Hun er inne i en avsluttende fase av doktorgraden om hvilke signalstoffer som er i overtall hos pasienter med fatigue eller kronisk utmattelse. Norheim har testet ut et medikament som  brukes mot leddgikt, og har sett gode resultater hos sin testgruppe. Men selvsagt er veien lang til anerkjennelse og etablering av denen behandlingen, noen hun også grundig forklarer det uinnvidde publikum. Norheim balanserte perfekt mellom bruk av faguttrykk og forklaring av hvordan forsking på og utprøving av legemidler foregår på den ene siden, og uhøytidlige og humoristiske illustrasjoner og rekvisitter; både en lysende tommel, legoklosser og en vase av ledninger ble tatt i bruk.

Folkelig på Folken

Omlag 150 publikummere, hovedsaklig fra forskningsmiljøene, inntok konserthuset Folken tirsdag kveld. Det er synd at ikke flere fikk med seg showet, for nivået var jevnt og svært høyt på innleggene til alle de syv doktorgradsstudentene. Nivået på formidlingsevnene var høyt, altså. Hele poenget er jo at denne kvelden kommer forskerne ned fra sine elfenbenstårn og snakker til oss - folket, som konferansier Tor Øyvind Skeiseid presiserte.

For et blir jordnært og fint når forskerne viser barnetegninger de selv har laget, eller sammenlikner språkdidaktikk med å koke egg, eller forklarer utfordringer med å utvinne olje fra porøse bergarter med et bilde av to glass med klinkekuler. Så enkelt og klart kan det gjøres.

Den fæle lukta i grisefjøset er noe som Kristin Barkve Andersen, stipendiat ved Applied Plasma Physics AS, har irritert seg over helt fra syvårsalderen.Den fæle lukta i grisefjøset er noe som Kristin Barkve Andersen, stipendiat ved Applied Plasma Physics AS, har irritert seg over helt fra syvårsalderen.

Aktuelle lokaler emner

Norheim går videre til landsfinalen i Bergen søndag 2. oktober, sammen med nummer to Kristin Barkve Andersen, som forsker på fjerning av lukt fra utslipp i landbruket. Et emne som dem som ferdes på Jæren har et nært forhold til. På tredjeplass i Stavanger, kom Iren Høyland Löhr. Hun forsker på multiresistente bakterier, med et nylig klebsiella-utbrudd på fødeavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus som eksempel.

Bookmark and Share

Relevante artikler