For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Høsten er rapporteringstid

20.10.2011

Takk for strålende innsats med årets Forskningsdager. Nå er det på tide å evaluere, rapportere og glede seg til neste år.

Biblioteket i Tromsø, september 2011. Foto: Ester Mæland

Rapporteringsfrister

Arrangementsstøtte:
De som er innvilget arrangementsstøtte for 2011, må sende inn både faktura for støttebeløp og rapport fra arrangementet. Siste frist for begge deler er 1. november.

Researchers' Night:
Fristen for rapportering fra årets arrangementer under Researchers' Night, er også 1. november. I tildelingsbrevet står punktene det skal rapporteres på, og det er også sendt ut egen mail med informasjon om dette.  

Presseklipp: 1. november er også fristen for å sende inn oversikt over presseklipp fra årets festival.

Evalueringsmøte: 17. november er fristen for å melde seg på evalueringsmøtet, den årlige høstsamlingen for arrangører.

Evalueringsmøtet holdes i Oslo torsdag 24. og fredag 25. november. Torsdag bruker vi på oppsummering og erfaringer fra årets festival, og fredag jobber vi med ideer og ønsker for neste år. Utfordringer innen samfunn og velferd er overordnede tema for Forskningsdagene 2012.

Forsker grand prix-evaluering: Det blir eget møte for arrangører av Forsker grand prix, hvor vi evaluerer årets arrangementer. Dette møtet blir i Oslo, torsdag 24. november kl. 9-12.

 

Bookmark and Share