For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Mobiliserer til samfunnstema

12.03.2012

Forskning innenfor humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag er selvskrevne når Forskningsdagene i år har «Samfunn» som tema. Likevel er det er en samfunnsdimensjon i så å si alle forskningsfelt.

Nylig arrangerte Forskningsrådet et inspirasjonsmøte for å mobilisere forskningsmiljøer til å delta i årets Forskningsdager. Eksempler på god samfunnsvitenskapelig og humanistisk formidling ble trukket frem. Se opptak av møtet her:

- Stadig flere studenter velger samfunnsvitenskap og denne forskningen har høy kvalitet i Norge. Forskningen blir brukt av politikere og byråkrater, og har spilt en viktig rolle for samfunnsutviklingen. Den har også stor betydning for å møte de store utfordringene vi står overfor, sier divisjonsdirektør Jesper Simonsen.

Hvor løser vi ikke problemene?
- Vi vet at klimaet endrer seg i en farlig retning. Vi vet også at vi kan mette verdens befolkning og utrydde mange sykdommer. Vi vet hva vi bør gjøre, men vi gjør det ikke. Samfunnsvitenskap og humaniora bidrar til å belyse forhold som forhindrer oss i å løse problemene og til å finne løsninger, fremhever Simonsen.

Han legger til at samfunnsvitenskap og humaniora ikke alltid har hatt topp prioritering i norsk forskning, heller ikke i Forskningsrådet. Naturvitenskap og teknologi har hatt hovedfokus. I fjor ble Forskningsrådet omorganisert, blant annet på bakgrunn av Forskningsmeldingens oppfordring til mer fokus på samfunnsutfordringene. Forskningsrådet etablerte i år Divisjon for samfunn og helse.

Mindre spektakulært?
Samfunnsvitenskap og humaniora har i økende grad blitt tatt inn i mange av Forskningsrådet satsinger, som blant annet klima- og energiforskning. Den største prioriteringen i Forskningsrådets budsjettforslag i år, er forskning for å møte utfordringene med at en økende andel av befolkningen blir eldre.

- Samfunnsvitenskap anses ofte som mindre spektakulært enn naturvitenskapelige disipliner. Disse kan jo ofte skilte med smell, røyk, menneskehjerne på glass og lignende. Men jeg er sikker på at vi i år vil knuse myten om at samfunnsvitenskap og humaniora ikke er spektakulære, konkluderer Simonsen.

Alle fag velkomne
Med Samfunn som tema for årets Forskningsdager, er alle fagdisipliner svært velkomne til å delta. 

- Alle fagfelt har en rolle eller betydning i samfunnet. Dessuten eksisterer også samfunnsbegrepet i fag langt fra samfunnsvitenskapen. Vi har jo blant annet biesamfunn og plantesamfunn, påpeker Simonsen.

Bidro med inspirerende eksempler: F.v. Andreas Tandberg, Norsk Ordbok 2014, Åse Wetås Norsk Ordbok 2014, Harald Aas, kommunikasjonsleder ved Transportøkonomisk Institutt, Audun Farbrot, fagsjef forskningsformidling BI og Andrew Feltham, fra PRIO.
Foto: Kristen Ulstein, Norges forskningsrådBidro med inspirerende eksempler: F.v. Andreas Tandberg, Norsk Ordbok 2014, Åse Wetås Norsk Ordbok 2014, Harald Aas, kommunikasjonsleder ved Transportøkonomisk Institutt, Audun Farbrot, fagsjef forskningsformidling BI og Andrew Feltham, fra PRIO. Foto: Kristen Ulstein, Norges forskningsråd


 

Bookmark and Share