For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

HiOA i spissen for Forskningstorget og Forsker grand prix i Oslo

19.03.2012
HiOA leder prosjektgruppen som arrangerer høstens to store forskningsformidlingsfester.

Det ble klart etter at de tre medlemsinstitusjonene i Universitetsalliansen OSLO signerte en fornyet samarbeidsavtale om disse arrangementene under sitt forrige møte. De tre er Universitetet i Oslo, Universitetet for miljø- og biovitenskap og Høgskolen i Oslo og Akershus, som i alliansen samarbeider om styrking og profilering av hovedstadsområdet som forsknings- og utdanningsregion.

Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon har prosjektledelsen for arrangementene i sin portefølje, og vil også støtte HiOAs egne fagmiljøer som vil delta på Forskningstorget.

Avtaleperioden går over tre år, og deretter rullerer prosjektlederansvaret mellom medlemsinstitusjonene i Universitetsalliansen OSLO. De foregående tre år hadde daværende Høgskolen i Akershus prosjektledelsen.

Forskningstorget

Kronprinsen fyrer av en rakettmotor på Forskningstorget 2011.
Foto: Sonja Balci, HiOAKronprinsen fyrer av en rakettmotor på Forskningstorget 2011. Foto: Sonja Balci, HiOA

Forskningstorget i Oslo er det største arrangementet under de årlige Forskningsdagene, som er en nasjonal forskningsformidlingsfestival i regi av Norges forskningsråd. Forskningstorget har vært gjennomført den tredje helgen i september siden 1995, og inviterer forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner til å vise fram sin virksomhet for allmennheten på nye og spennende måter. I år kan du besøke Forskningstorget 21. og 22. september. I løpet av fredag og lørdag ventes over 20 000 publikummere til Universitetsplassen, som får møte forskere og studenter fra mange ulike institusjoner, deriblant UiO, UMB og HiOA.

Forsker grand prix

De siste par årene har også et nytt formidlingsarrangement etablert seg; Forsker grand prix – en formidlingskonkurranse for doktorgradsstudenter. Forsker grand prix har rukket å bli veldig populært, og har vært et kjærkomment tilskudd i forskningsformidlingsmarkedet. Forsker grand prix Oslo arrangeres 25. september, og om kort tid åpner vi egne nettsider for arrangementet med søknadsskjema for deltakelse. Følg med på hioa.no. I år avholdes lokale Forsker grand prix-finaler i seks byer, med en avsluttende nasjonal finale i Tromsø 29. september.

 

Ph.d.-stipendiat Anne Chapuis fra UMB presenterer sitt forskningsprosjekt på isbrekalving under Forsker grand prix i Oslo 2011.Ph.d.-stipendiat Anne Chapuis fra UMB presenterer sitt forskningsprosjekt på isbrekalving under Forsker grand prix i Oslo 2011.

 

 

Bookmark and Share