For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

25 får arrangementsstøtte

30.04.2012

25 glade Forskningsdagene-arrangører har fått  beskjed om at arrangementet deres får støtte til gjennomføring. Juryen hadde en utfordrende oppgave i år, med rekord i antall innsedte forslag.

 

For å opprettholde kvalitet og mangfold blant arrangementene under Forskningsdagene, bidrar både fagdivisjonene i Forskningsrådet og programmer tilknyttet temaet samfunn med midler til arrangementer under årets festival.

625 000 kroner fra fagdivisjonene, og 180 000 fra programmene SAMKUL, VAM, Utdanning 2020 og PRAKUT er nå fordelt. I alt 66 forslag kom inn i konkurransen denne gangen, et antall som nærmer seg en dobling fra fjorårets konkurranse.

Det var mange godt planlagte arrangementsforslag blant årets idéer, og mange har brukt årets tema, samfunn, som en rød tråd i forskningen som skal vises frem. I Finnmark blir det forskning på direkten i radio, i Tromsø skal forskere samarbeide med skuespillere for å få frem budskap om miljøgifter i Nord-områdene, i Nesna reiser forskerne ut med en gammel lokalbåt for å nå ut til folk, i Oslo blir det Hukommelsesmaraton og Bergen har blant annet en ny stor satsing for ungdom og omvisning og debatt ved juridisk fakultet .

Juryen setter pris på utradisjonelle tilnærmingsmåter til forskningsformidling, presentasjon av aktuell forskning og gjennomtenkte formidlingskonsepter.

Her er listen over arrangementer som får støtte: 

 1. Høgskolen i Østfold og Inspiria Science senter
 2. Drøbak Akvarium: Åpent akvarium
 3. Norsk Institut for Vannforskning (NIVA): Forskningsjakten – skattejakt på vannforskning
 4. Oslo-miljøet, v/Høgskolen i Oslo og Akershus: Forsker grand prix Oslo
 5. Oslo kommune, Kulturetaten, Deichmanske bibliotek: Samfunn i samfunn
 6. Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo: Hukommelsesmaraton
 7. Senter for Teknologi, innovasjon og kultur ved UiO,Lek, (k)lær og loven: Hvordan skal vi leve i framtidens samfunNETT?
 8. Høgskolen i Gjøvik: Idélab-24 2012
 9. Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark: Forsker grand prix Sør (Grimstad)
 10. Forskningsdagene i Stavanger: Forsker grand prix Stavanger
 11. Stiftelsen Polytec: Forskningstorget 2012
 12. Forskningsdagene i Bergen: Forsker grand prix Bergen
 13. Universitetet i Bergen, juridisk fakultet: Juridisk fakultet på Forskningstorget
 14. Forskningsdagene i Bergen: Forskningsdagene UNG/workshops
 15. Forskningsdagene i Bergen: Myteknekkerne
 16. NTNU: Forsker grand prix Trondheim
 17. NGU og Vitensenteret i Trondheim: Gullfeber
 18. Høgskolen i Nesna: En kunnskapsreise med lokalbåten "Gamle Helgeland"
 19. Universitetet i Nordland: Det marine undervannssamfunn og klimaforandring
 20. Universitetet i Tromsø og Framsenteret: Forsker grand prix Tromsø
 21. Polaria, Tromsø: Vår syntetiske hverdag - hvordan påvirker den Arktis og oss
 22. Universitetet i Tromsø, seksjon for formidlingstjenester ved Det helsevitenskapelige fakultet: Body music
 23. Tromsø Museum – Universitetsmuseet: Fortidens fellesskap (arbeidstittel)
 24. Høgskolen i Finnmark: Sykling ute i naturen og sykling på helsestudio - hva gir best treningseffekt
 25. Nordkappmuseet og Forskningsdagene i Nordkapp: "Fiskeriforvaltning og samfunnsutvikling"

Til høsten får flere tusen mennesker glede av disse arrangementene under Forskningsdagene 2012. Årets festivalperiode er fra 19. til 30. september.

Bookmark and Share