For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Foreslå kandidater til Forskningsrådets priser

11.06.2012

Alle forskningsmiljøer er invitert til å foreslå kandidater til Forskningsrådets priser som skal deles ut i høst. Prisene er: Prisen for fremragende forskning (Møbiusprisen), prisen for forskningsformidling og innovasjonsprisen.

Vinneren av forskningsprisen får skulpturen Møbius av Aase Texmo Rygh og 500.000 kroner

Møbiusprisen går til årets fremragende forsker sammen med 1 million kroner, og gis til forskere som holder meget høy kvalitet nasjonalt og internasjonalt. Møbius-skulpturen som deles ut er utformet av billedhugger Aase Texmon Rygh.

Formidlingsprisen er på 250.000 kroner og gis til forskere som utmerker seg med levende og nyskapende kommunikasjon fra eget fagfelt.

Innovasjonsprisen deles ut til en bedrift eller en offentlig virksomhet, og er på 500.000 kroner. Se mer informasjon om de tre prisene.

Hvem synes du skal vinne? Hvem fortjener å få disse prisene? Forskningsmiljøene inviteres til å foreslå kandidater. Det oppfordres særlig til å fremme kandidater fra feltene humaniora og samfunnsvitenskap. Forøvrig er det åpent for alle som vil til å komme med forslag.

Alle de tre prisene vil bli delt ut på Forskningsrådets festaften i Oslo Konserthus den 19. september. Dette arrangementet vil også være Forskningsdagenes nasjonale åpning.

Forslag må være fyldig begrunnet og dokumentert, og sendes på papir til Forskningsrådet innen 22. juni 2012.

Forskningsdagenes sekretariat oppfordrer alle institusjonene til å gjøre denne utlysningen godt kjent i egne miljøer!

Bookmark and Share

Relevante nettsider

Forskningsrådets priser