For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Her er årets plakat

11.06.2012

Tema for Forskningsdagene 2012 er samfunn. Nå er plakaten med tilhørende slagord klar! 

Den menneskelige faktor er årets tittel, eller slagord om du vil. Det passer til samfunnsforskning på ulike måter. Mennesker og menneskelige forhold kan være både bakgrunnen for forskningen og selve forskingsobjektene. Dessuten kan menneskelige faktorer virke inn på hver enkelt forskers valg, hvordan forskningsresultatene bilr tolket og hvilken anvendelse de får i samfunnet.

Kultur, religion, kommunikasjon, politikk, økonomiske interesser og verdier - alle disse er menneskelige faktorer som er sentrale i samfunnsforskning. Men de er også sentrale i andre forskningsfelt. Disse faktorene påvirker utformingen av forskningspolitikken og hvordan vi forvalter naturen, ressursene og samfunnet vårt.

I en millionby er alle mulighetene og utfordringene knyttet til den menneskelige faktor og samspillet mellom mennesker representert, derfor har vi valgt det som illustrasjon i år.

Plakaten har nynorsk tekst på den ene siden og bokmål på den andre. Det er laget en ”søsterplakat” som lokalt program kan trykkes/skrives på. Søsterplakaten er formgitt slik at den passer sammen med hovedplakaten.

Plakaten kommer som vanlig i både A1 (den store varianten) og A3. Søsterplakaten kommer kun i A3-størrelse. I tillegg blir det postkort med samme motiv som på plakaten.

Plakaten og tilhørende produkter går snart i trykken, og kan etter hvert bestilles gratis fra Forskningsdagenes nettbutikk.

Alle plakatene kan i tillegg lastes ned fra Forskningsdagenes nettsider. Dermed kan man selv trykke opp plakatene i det formatet man ønsker, eller bruke plakaten til eget materiell. Det kan være som bakgrunn for annonser, brosjyrer, lokale bilag, flygeblader, bannere eller lignende. Ta gjerne kontakt med sekretariatet om det skulle være behov for spesialtilpasninger.

Plakaten sendes i løpet av juni til barne-, ungdoms- og videregående skoler, folkehøgskoler, bibliotek, museer, universitets- og høgskoleavdelinger, ulike leverandører, samt alle arrangører av Forskningsdagene.
 

Forskningsdagenes plakat 2012Forskningsdagenes plakat 2012

 

 

Bookmark and Share