For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Arrangementsstøtte fra fagdivisjonene

12.03.2010
Forskningsrådet lyser ut til sammen 450.000 kroner som støtte til nye arrangementer under Forskningsdagene i 2010. I tillegg har Havbruksprogrammet i Forskningsrådet satt av 100.000 kroner for å stimulere til formidling av havbruksrelatert forskning. Arrangementsstøtten utlyses som en konkurranse, der de mest nytenkende aktivitetene premieres med inntil 50.000 kroner.

Arrangementsforslagene vil bli vurdert i lys av Forskningsdagenes mål:

  • Rekruttere flere til forskning
  • Redusere avstanden mellom forskere og allmennhet
  • Vise forskere som gode rollemodeller

Konkurransen omfatter tre kategorier:

  • Arrangementer/aktiviteter som fokuserer på årets tema: Forskningens verktøy
  • Nye arrangementsformer. Målet er fornyelse og kvalitetsforbedring av enkeltaktiviteter for å videreutvikle Forskningsdagene og inkludere flere formidlingsformer. Det oppfordres til å søke om støtte til arrangementer som for eksempel kombinerer kunst, kultur og vitenskap.
  • Bedrifter og næringsliv oppfordres særskilt til å søke om støtte til arrangementer med vekt på rekruttering og presentasjon av nye karriereveier for forskere.

Kombinasjoner av kategoriene teller positivt.

Send et kortfattet forslag (1-2 sider), som beskriver hovedelementene i arrangementet og forslag til budsjett, elektronisk til Forskningsdagenes sekretariat. Vær så realistisk som mulig ved oppsett av budsjett.

OBS! Frist for å sende inn forslag var mandag 12. april kl 24:00. Fristen er nå gått ut! Søkerene får svar senest i løpet av uke 16.

Midlene utbetales på grunnlag av innsendt faktura. Alle prosjekter som tildeles støtte, skal levere en rapport om hvordan midlene er benyttet til Forskningsdagenes sekretariat. Frist for rapport og faktura er 31. oktober.

Spørsmål kan rettes til Forskningsdagenes sekretariat forskningsdagene@forskningsradet.no. Telefon: 22 03 74 44 eller 22 03 74 34.

Bookmark and Share