For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

18 arrangementer får støtte

23.04.2010

Da er 515 000 arrangementsstøttekroner fordelt for i år. I tillegg har vi delt ut 100 000 kroner fra Havbruksprogrammet. Totalt kom det inn 33 søknader som til sammen søkte om 1 412 360 kroner.

Arrangementene spenner vidt både tematisk og geografisk.

De som får støtte fra arrangementsstøttepotten er:

 • UMB: Forskningskappløpet
 • Veterinærhøgskolen: Animal Welfare, demonstrasjoner
 • Hedmark Kunnskapspark: Energitorget
 • Universitetet i Agder: En natt på Campus
 • Forskningsdagene i Stavanger: Forsker Grand Prix
 • UNI Research: Rundtur i Verktøykassen
 • NTNU: Forsker Grand Prix
 • Vitensenteret i Trondheim: Aktivitetsdag
 • Høgskolen i Bodø: Dagseminar om Forskningsmetodikk
 • Kunnskapsparken Nord: Forskningscaser i Newtonrommet
 • Barentsintituttet: The kitchen table as a research tool
 • UIT, Instoitutt for psykologi: Internett og helse-demonstrasjon
 • UIT, Universitetsmuseet: Feltskole for forskerspirer
 • Havforskningsinstituttet: Datainnsamling på bølgene blå
 • Høgskolen i Finnmark: FOUtorg

I tillegg fikk følgende tre prosjekter støtte fra Havbruksprogrammet:

 • Halti Næringshage: Verdikjedetur/ Fra bunn til munn
 • Høgskolen i Bodø: Åpen bukt
 • UIT, fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi: Det Blå Nokia, dagarrangement.

Vi ønsker alle lykke til med arangementene!

Bookmark and Share