For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Forskingskampanjen 2010: Velkommen til meitemark-jakt

25.05.2010

I samarbeid med Nettverk for miljølære inviterer Forskningsrådet alle landets skoler til en real dugnad for å kartlegge hvilke arter av meitemark vi har i ulike deler av landet. Selve meitemarkjakten skal foregå i forbindelse med Forskningsdagene til høsten. Over 200 klasser fra mer enn 100 skoler er allerede påmeldt.

Noen liker seg best i komposten, andre i skogsbunn. Lang meitemark, grå meitemark, rosa meitemark, kompostmeitemark… Hele 19 arter meitemark er observert i Norge.

Under Forskningsdagene 2010 skal skolebarn hjelpe forskerne å kartlegge meitemark i Norge.

 Amalie (8) studerer en mark. Hun går i 3A på Marienlyst skole i Oslo - en av skolene som er med på årets forskningsprosjekt.

Amalie (8) studerer en mark. Hun går i 3A på Marienlyst skole i Oslo - en av skolene som er med på årets forskningskampanje. (Foto: Sidsel Flock Bachmann, Forskningsdagene)

 Skolenes undersøkelser til høsten skal bidra til å forbedre Artsdatabankens offisielle utbredelseskart, en viktig digital samling til bruk i forskning og kunnskapsbasert forvaltning.

Et lite stykke arbeid

- I Forskningskampanjen 2010 får alle skoleklassene som blir med, gjøre sitt lille stykke arbeid i noe som til sammen blir noe stort, sier administrerende direktør i Norges forskningsråd, Arvid Hallén.

– Det store fellesprosjektet er å styrke kunnskapen om artsmangfoldet i norsk natur, og om dette viktige lille dyret spesielt. For eksempel er jordkvalitet og dermed matproduksjon helt avhengig av meitemarken, derfor er det også viktig at vi har mye kunnskap om den.

Forbedrer offisielle utbredelseskart

Utbredelsen av meitemark er per i dag dårlig undersøkt i Norge og artskartene har store mangler.

- Vi håper mange blir med! Skal utbredelsekartene for alle artene av meitemark som er observert i Norge bli så fullstendige som mulig, er vi dessuten avhengige av  at skoler fra alle deler av landet blir med, fortsetter Hallén.

Dessuten er det en anledning til å lære mange fascinerende fakta om et veldig vanlig lite dyr, som lever overalt og alle har et forhold til.

- Jeg har lært mye nytt om meitemark allerede, sier Hallén. – For eksempel har jeg aldri reflektert over at det finnes ulike arter, og så har vi altså 19 stykker. Og det er langt flere av dem enn jeg ville trodd: graver man i god jord, er det vanlig å finne 350 meitemark på en kvadratmeter!

Kvalitetssikring

Etter å ha gravd frem et antall meitemark skal elevene artsbestemme dem etter en bestemmelsesnøkkel som blir tilgjengelig på nettet. De skal også ta bilde av marken. Både bilde av marken og elevenes konklusjon på hvilken art det er, skal registreres på nett. Lærerne kan velge mellom oppgaver tilpasset ulike alderstrinn. Nettverk for miljølære sikrer god kobling mot mål i læreplanen.

Meitemark-ekspertise fra Bioforsk skal kvalitetssikre informasjonen som er sendt inn. De meitemarkbildene der forskeren kan verifisere arten vil bli overført til Artsdatabankens artskart.

Det ligger to gode grunner bak valget av tema for årets kampanje. 2010 er valgt til FNs internasjonale år for naturmangfold, noe også Forskningsrådet ønsker å markere. Dessuten er kampanjens datainnsamlingsperiode tett knyttet til Forskningsdagene til høsten, som i år har et fokus på de verktøy forskningen avhenger av. Databaser slik som Artsdatabanken er et slikt viktig verktøy.

Kampanjen vil gå til høsten i forbindelse med Forskningsdagene og varer i tre uker, fra 13. september til 1. oktober (uke 37-39).

Påmelding skjer på Forskningskampanjens hjemmeside

 

Skrevet av:
Ingvil Bjørnæs

 

 

Bookmark and Share