For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Profilmanual

30.08.2010

Forskningsdagene har utarbeidet en manual for bruk av ulike versjoner av logo og profilelement (snurren). Logo, dekorelement, fargebruk og typografi danner grunnlaget for Forskningsdagenes visuelle identitet. Felles grafisk profil skjerper fokus på Forskningsdagene blant både publikum og presse.

Manualen er basert på føringer fra designerne og praktisk bruk av elementene, og er laget for å gjøre det lettere for alle brukerne. Her er det også en oversikt over hvilken fargepalett Forskningsdagene bruker.

Det viktigste i manualen er at logoen i hovedsak benyttes med Forskningsdagenes rødfarge, eller hvit på rød bakgrunn. Svart logo skal ikke benyttes mot rød bakgrunn. 

Profilprogrammet gir anledning til å profilere egen institusjon og egne arrangementer samtidig som det styrker den nasjonale tilhørigheten til festivalen. Ved å benytte de grafiske retningslinjenei dette profildokumentet, vil vi framstå enhetlig og tydelig men allikevel skape muligheter for spennende utforming.

 

 

 

 

Bookmark and Share