For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Forskningsdagenes bilag

18.09.2012

Trettiseks sider med forskningsstoff og smakebiter fra årets festival ble distribuert som bilag til VG tirsdag.

Forskningsdagenes bilag 2012Forskningsdagenes bilag 2012 

Norge har noen av verdens beste samfunnsforskere. Det er det gode grunner til. Få land har satset mer på denne typen forskning. Arrangementene under Forskningsdagene er med på å vise deg hvorfor og hvordan forskning er viktig for samfunnet.

Noe sier at samfunnsforskning bare er synsing. De tar feil. For at det skal være forskning, kreves det systematisk analyse og funnene må dokumenteres slik at andre kan kontrollere dem. Men samfunnsforskere arbeider på litt andre måter enn naturviterne. En vanlig metode er å stille de samme spørsmålene til mange, for å finne ut hva vi mener og tenker.  I Norge har vi dessuten svært gode registre som omfatter alle og sier mye om hvem vi er og hva vi gjør.

Bilaget trekker frem eksempler på arrangementer fra hele landet, samt viser noe av samfunnsforskningen i Norge.

Les om hvordan vi tar miljøfri i ferien, forskning på ekstremisme, om hvorfor vi flytter og hiphop-teologi.

Fikk du det ikke med deg, kan du lese årets - og tidligere års bilag her.

Bookmark and Share

Relevante nettsider

Les hele bilaget her