For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

X-faktoren i samfunnsplanlegging

26.09.2012

Onsdag er det klart for Forskningsdagene-arrangement nummer åtte i rekken på Litteraturhuset i Oslo under årets festival. Det handler om kulturelle endringer og humaniorafagenes bidrag til samfunnsplanleggingen.

Blir kunnskap om kulturelle endringer og forutsetninger trukket inn i offentlig planarbeid? Hvordan kan humaniora-fagene bidra mer til forståelse av samfunnsutviklingen?

Som en del av Forskningsdagene er det onsdag klart for årets tredje møte i Forum for forskning og forvaltning. Denne gangen er spørsmålet om samfunnsplanlegging og styring bygger på et bredt nok kunnskapsgrunnlag. Bidrar humaniora i tilstrekkelig grad? Kan og bør disse fagene også sikte seg inn på relevans og samfunnsnytte?

Hvordan henter planleggerne inn kunnskap om de kulturelle driverne i samfunnsutviklingen?

Møtet er åpent for alle, gratis og det er ikke påmelding. Arrangør er Forskningsrådet.

Bidragsytere:

•Petter Aaslestad, professor i litteraturvitenskap ved NTNU
•Mariann Villa, forskningsleder ved Senter for bygdeforskning
•Espen Ytreberg, Instituttleder ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO
•Mariann Jodis Blomli, Miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet, prisjektleder for Boligmeldingen
•Solveig Viste, seniorrådgiver, Avdeling for regional planlegging, Miljøverndepartementet

Mer praktisk informasjon finnes her: http://www.forskningsdagene.no/arrangement/vis.html?tid=675288 

Bookmark and Share