For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Formidlingsprisen til forskning.no

24.09.2010
Forskningsrådet hedrer i år redaksjonen i forskning.no med prisen for fremragende forskningsformidling.
Forsknings-pog høyereutdanningsminister Tora Aasland deler ut pris for freragende forskningsformidling til forskning.no ved Nina Kristiansen.
Foto: Marianne RøsvikForsknings-pog høyereutdanningsminister Tora Aasland deler ut pris for freragende forskningsformidling til forskning.no ved Nina Kristiansen. Foto: Marianne Røsvik

Forskningsrådets formidlingspris på 250.000 kroner tildeles som påskjønnelse for spesiell innsats for å fremme norsk forskning overfor et bredt publikum.

Forskningsminister Tora Aasland overrakte prisen i Bergen fredag 24. september i forbindelse med den nasjonale åpningen av årets store forskningsformidlings-festival, Forskningsdagene, som foregår over hele landet.

Ansvarlig redaktør og daglig leder Nina Kristiansen tok i mot prisen på vegne av redaksjonen i nettstedet forskning.no.

- Inspirerer

Nina Kristiansen takker for prisen.
Foto: Marianne RøsvikNina Kristiansen takker for prisen. Foto: Marianne Røsvik

Tildelingen gjøres av en jury som kårer vinneren blant kandidater som Forskningsrådet har mottat skriftlig begrunnede forslag på. Om årets prismottaker sier juryen blant annet:

"Med stor entusiasme har prisvinneren formidlet forskning og kunnskap, og samtidig evnet å stille kritiske spørsmål til forskningsmiljøene og forskerne. Prisvinneren har gjennom en årrekke bygget opp en omfattende bredde i sin kunnskap om norsk forskning og har klart å omstille denne kunnskapen til gode redaksjonelle produkter. Vinneren har også vært inspirerende for norske forskningsmiljøer når det gjelder forskernes og instituttenes formidling av egne resultater, både i form av kronikker, debatter og blogger.

Nordens største

Forskning.no er blitt Nordens største nettavis for forskningsnyheter. Nettstedet drives gjennom en forening der 65 norske forskningsinstitusjoner er medlemmer, og redigeres etter Redaktørplakaten, som skal sikre redaksjonell frihet. Forskning.no ble startet i 2002 etter initiativ fra Forskningsrådet.

I sitt redaksjonelle program slår forskning.no fast blant annet at nettavisen skal "presentere ny, aktuell, viktig og/eller interessant norsk og internasjonal forskning" - dessuten "være engasjerende og nysgjerrighetsvekkende, gi ny innsikt og forståelse og fungere som en ressursbank for brukerne."

Bookmark and Share