For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Nasjonal åpning i Bergen: Aasland åpnet Forskningsdagene

26.09.2010
- Forskningsdagene har stor betydning når det gjelder å formidle at forskning er en kreativ og nysgjerrighetsdrevet virksomhet, sa statsråd Tora Aasland da hun åpnet Forskningsdagene i Bergen. Det er ventet stort besøk til forskningstorgene landet rundt. Fredag ble Forskningsdagene åpnet på Festplassen i Bergen. Den kommende uka vil mange forskere ta med seg forskningen ut av sine kontorer og laboratorier, og være å finne på gater og torg, i kjøpesentre og kafeer, biblioteker og museer.

Stor stemning og sol i Bergen

Det er nærmest blitt en tradisjon at statsråden for forskning foretar den offisielle, nasjonale åpningen av Forskningsdagene.

- Det er en Forskningsministers drømmedag å kunne åpne Forskningsdagene her i Bergen, sa Tora Aasland i sin åpningstale.

Under talen fremhevet Aasland temaet for årets Forskningsdager, nemlig forskningens verktøy.

- For å oppnå fremragende resultater har forskerne behov for gode forskningsverktøy og god forskningsinfrastruktur, både her i landet og i resten av verden, sa Aasland. - Vi har derfor utarbeidet ”Norsk veikart for forskningsinfrastruktur” der vi kan finne prosjekter som vil kunne bidra til at vi når viktige forskningspolitiske mål.

Forskning som kreativ virksomhet

Elevene fra Eidsvåg skole har fått hjelp av profesjonelle søvnforskere og gjort sin egen forskning på området. Prosjektet heter ”Hvor mye sover en 6.klassing?”. (Foto: Sidsel Flock Bachmann)Elevene fra Eidsvåg skole har fått hjelp av profesjonelle søvnforskere og gjort sin egen forskning på området. Prosjektet heter ”Hvor mye sover en 6.klassing?”. (Foto: Sidsel Flock Bachmann)

Aasland betonte også hvordan forskningen er en kreativ virksomhet, og den viktige rollen en festival som Forskningsdagene spiller i dette.

- Forskningsdagene har stor betydning når det gjelder å formidle et svært viktig budskap: at forskning er en kreativ og nysgjerrighetsdrevet virksomhet. De siste årene har det vært stor søkning til utdanninger og yrker innen det som kalles kreative fag, som design og film. Jeg mener at forskning også burde markedsføres som en kreativ virksomhet, og at forskning dermed burde være et åpenbart alternativ for unge som ønsker seg kreative utfordringer i sin karriere.

To gode eksempler på dette kom med de skoleprosjektene som var med under åpningen: Bruvik skule sang om kallenavn de hadde funnet i bygda si – med innlevelse og sjarm, og Eidsvåg skole hadde forsket på “Hvor mye sover en 6. klassing?”. Sangen om kallenavnene i Bruvik og de søvnige eidsvågingene med matchende pysjer og sovetupert hår, ble mottatt med lang applaus fra de 95 gjestene.

Forskningstorgene åpnet

Ingvil Bjørnæs fra Norges forskningsråd forteller statsråd Tora Aasland om årets forskningskampanje. (Foto: Marianne Røssvik/Forskningsdagene) Ingvil Bjørnæs fra Norges forskningsråd forteller statsråd Tora Aasland om årets forskningskampanje. (Foto: Marianne Røssvik/Forskningsdagene)

Etter den offisielle åpningen fikk Tora Aasland en omvisning på byens forskningstorg, der universiteter, høgskoler, institutter, bedrifter sammen med Forskningsrådet og andre institusjoner viser seg frem. Her fikk Aasland blant annet prøve å plystre som en hval og grynte som en sild.

De mange som fulgte omvisningen fikk også kjennskap til et nytt og viktig forskningsverktøy – et havovervåkningsprosjekt. Dette utstyret består av seks undervanns "glidefly", som skal overvåke Nord-Atlanteren for norske forskere, slik at vi kan få mer kunnskap om havet og åpner muligheter for forskning på både klima, meteorologi og økosystemer.

Regnvær, men folksomt i Oslo

Det var regnfullt, men folksomt på Universitetsplassen under åpningen av Forskningstorget i Oslo. (Foto: Jon Solberg, Norges forskningsråd) Det var regnfullt, men folksomt på Universitetsplassen under åpningen av Forskningstorget i Oslo. (Foto: Jon Solberg, Norges forskningsråd)

I likhet med i Bergen, åpnet også årets forskningstorg i Tromsø, Trondheim og Oslo i dag. På Universitetsplassen i Oslo vrimlet det av regntøykledde forskningsentusiaster.

I Forskningsrådets telt fikk de skuelystne nærkontakt med flere av forskningens verktøy, fra den lille meitemarken til store databaser, og til og med en robot som jakter på ugress.

- Det er veldig fint her, og mye spennende, utbrøt Ingrid, Tomine, Anette, Reenum og Solveig fra Gullhaug skole. Sammen artsbestemte de meitemarker, før de hastet videre for å lære om meitemarkens rolle i nedbrytning av organisk avfall.

Forskningsrådets telt er blant annet viet årets forskningskampanje, der skoler inviteres til å undersøke hvilke meitemarkarter som finnes i nærmiljøet. Hittil er 177 skoler og 344 klasser påmeldt i kampanjen, som vil skape helt ny kunnskap om de norske artenes utbredelse.

Ordføreren åpnet

Rundt 40 forskningsmiljøer representert på torget. Det hele ble formelt åpnet av Oslos ordfører Fabian Stang, etterfulgt av rektor ved UIO, Ole Petter Ottersen og Kreftforeningens generalsekretær Anne Lise Ryel.

Sammen ønsket de å løfte frem forskningens rolle i utviklingen av et grønnere samfunn. Ottersen benyttet anledningen til å lansere en ny forskerkonkurranse for skoleungdom innenfor temaet marin fornybar energi, et samarbeid mellom Norges forskningsråd, Universitetet i Oslo og Statoil.

Det er ventet at over 20 000 store og små vil komme for å møter forskere i løpet av fredag og lørdag. Det er Universitetsalliansen, med Høgskolen i Akershus, Høgskolen i Oslo, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås og Universitetet i Oslo, som er arrangør for Forskningstorget i 2010.

Forsker Grand Prix

Forskningsdagenes nyvinning av året er konkurransen Forsker Grand Prix.

Ti doktorgradsstipendiater presenterer sitt forskningsprosjekt på fire minutter, før et dommerpanel gir poeng og avgjør hvem som går videre til finalen. Parallelle konkurranser avvikles i Bergen i dag og Stavanger 30. september, og senere i høst i Trondheim.

Bookmark and Share