For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Hummersex og fotballmyter

30.09.2010
- Hvis noen skulle være i tvil: Livet handler om mat og sex, - og det stemmer at jeg er mer enn middels interessert i forplantning. Dag Oppen Berntsen var førstemann ut under forskerkaféen i Porsgrunn torsdag.  

Nesten 200 fremmøtte opplevde en sjarmerende, informativ og humoristisk tilnærming til nytt stoff under Forskningsdagene i Porsgrunn. Kafe K var stedet, og fire forskere formidlet sin forskning til et lydhørt publikum i god stemning. Også det humoristiske innslaget om hvordan folk ser på folk fra Grenland ble svært godt mottatt – latteren satt løst i salen.

Dag Oppen Berntsen viser forskjeller på hun- og hann-hummer under Forskerkafe i Porsgrunn. Dag Oppen Berntsen viser forskjeller på hun- og hann-hummer under Forskerkafe i Porsgrunn.

Oppen Berntsen er skipper på egen skute, - og dessuten fiskeribiolog og forsker. Han har stadig nærkontakt med sine forskningsobjekter, nemlig hummeren. På Kafe K fikk publikum en lærerik og humoristisk innføring i hummerens liv og levnet. Visste du for eksempel at hummerhunnen går ut av skallet sitt før den parrer seg, og at hannen passer på henne i ukene etterpå - til det nye skallet er på plass? Eller at syklusen før nye hummere ser dagens lys tar to år?

 

Kvinnelige fotballspillere har ikke baller

Professor Gerd von der Lippe ved Høgskolen i Telemark fortalte engasjert om myter og mannlig dominans innen fotballen. Professor Gerd von der Lippe ved Høgskolen i Telemark fortalte engasjert om myter og mannlig dominans innen fotballen.

Påstanden kommer fra Gerd von der Lippe. Hun er professor i idrettssosiologi ved Høgskolen i Telemark, forsker på kjønnsforskjeller i idretten og mediesporten-  og snakket om myter på Kafe K – spesielt når det gjelder fotball. Hun påpekte at både innen fotball og sportsjournalistikk er det mannsdominerte nettverk og at dette setter sitt preg på mytene rundt sporten. Verken kvinnelige skiskyttere eller løpere omtales som menn når de gjør det bra. Mens kvinnelige fotballspillere “spiller som menn” når de gjør en god innsats. Og når mannlige spillere gjør det dårlig, brukes det kvinnelige metaforer.

Bærekraftig bioenergi

Professor Rune Bakke ved Høgskolen i Telemark ga publikum en innføring i bioenergi. – Biogass er den eneste bærekraftige løsningen, sier Bakke. Og forklarer hvordan man ved hjelp av biogass kan kutte 10 % av klimagassutslippene, hvordan biogassreaktorer tilknyttet septiktanker kan varme opp boliger og hvordan enkle biogassanlegg har gitt kinesere som lever på landsbygda et helt nytt liv. Ved å utnytte biogasser fra husdyrmøkk får de gass til f.eks. å koke mat på. Han viste også forsøk hvor biogass laget av kantineavfall fungerte som drivstoff for en bil.

Født sånn eller blitt sånn?

Genforsker Mona Sæbø ved Høgskolen i Telemark.Genforsker Mona Sæbø ved Høgskolen i Telemark.

Til slutt fortalte Mona Sæbø er entusiastisk om DNA og genforskning. Hun er genforsker ved Høgskolen i Telemark, og ga en kort innføring i emnet, forklarte om funn innen genforskning som har vært slått opp i media og tok deretter opp hvordan samspillet mellom arv og miljø virker i mange tilfeller. For selv om genmaterialet stort sett er likt, finnes det små forskjeller som det er viktig å finne ut mer om. Miljøet i ulike verdensdeler påvirker f.eks. i stor grad hvilken type kreft som er dominerende. – Men genene sier noe om hvorfor noen blir syke mens andre ikke blir det, og kan dessuten lære oss mer om hvorfor noen responderer godt på behandling mens andre ikke gjør det, forteller Sæbø.

Redaktør i Telemarksavisa (TA) Ove Mellingen var konferansier for Forskerkafeen.

Bookmark and Share