For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Forskere møter kunstnere på Polaria

23.01.2013

Vår Syntetiske Hverdag er formidling av kunnskap om miljøgifter i nordområdene. Kunstnere og forskere har gått sammen for å gjøre et vanskelig tema lettere å forstå.

Gjennom forestillinger, installasjoner og utstilling forteller de hvordan mennesker og dyr, klima og miljø, påvirkes av menneskeskapte stoffer.

Et stort antall forskere samarbeider i Framsenterets forskningsflaggskip “Miljøgifter - effekter på økosystemer og helse". I over halvannet år har kunstnere, forskere, forvaltere og formidlere funnet sammen med det mål å fortelle folk i alle aldre om denne forskningen.

-Miljøgifter i de arktiske økosystemene har vært påvist over lang tid, men vi vet fortsatt for lite om kilder, spredning og effekter av miljøgifter på økosystem og mennesker. Arktis er i endring og vi mangler kunnskap om den samlete effekten av miljøgifter og klimaendringer på dyr og mennesker, samt risikoen for økt lokal forurensning i Arktis ved ny industrivirksomhet i nord, sier leder for flaggskipet, Eldbjørg Heimstad.

-Arktis som globalt varslingslaboratorium for påvisning av nye fremmedstoffer med uønskete egenskaper og effekter er sentral i nasjonale og internasjonale reguleringer av miljøgifter. Ren mat som høstes fra hav og land er også viktig for oss som forbrukere, samfunnet og samfunnsøkonomien, sier Heimstad.

I over halvannet år har kunstnere, forskere, forvaltere og formidlere funnet sammen med det mål å fortelle folk i aldre om forskning på miljøgifter i Arktis. Fra venstre: Eldbjørg Heimstad, Forskingsleder NILU - Norsk institutt for luftforskning på Framsenteret og leder i Framsenterets forskningsflaggskip om miljøgifter. Klaus Løkholm Bergli Sadio Nor Teater. Dorte Herzke, Seniorforsker  NILU - Norsk institutt for luftforskning. Anita Evenset, Forskningsleder Akvaplan-niva og nestleder i Framsenterets forskningsflaggskip om miljøgifter. Nina Rosenlund Sadio Nor Teater. Foto: Helge M. Markusson, Framsenteret.I over halvannet år har kunstnere, forskere, forvaltere og formidlere funnet sammen med det mål å fortelle folk i aldre om forskning på miljøgifter i Arktis. Fra venstre: Eldbjørg Heimstad, Forskingsleder NILU - Norsk institutt for luftforskning på Framsenteret og leder i Framsenterets forskningsflaggskip om miljøgifter. Klaus Løkholm Bergli Sadio Nor Teater. Dorte Herzke, Seniorforsker NILU - Norsk institutt for luftforskning. Anita Evenset, Forskningsleder Akvaplan-niva og nestleder i Framsenterets forskningsflaggskip om miljøgifter. Nina Rosenlund Sadio Nor Teater. Foto: Helge M. Markusson, Framsenteret.

Vår Syntetiske Hverdag er en installasjon/utstilling som vises i kombinasjon med teater, som er utviklet i samarbeid mellom Polaria, Framsenteret og Sadio Nor Teater. Premiere finner sted på Polaria i Tromsø 23. januar 2013, først med en lukket visning.

Dagen etter åpner utstillinga for alle interesserte. Installasjonen og utstillinga er en del av fornyinga av Polarias utstillinger. Teaterdelen skal framføres på Polaria og andre steder.

Installasjonen i taket er skapt av Lawrence Malstaf. Foto: Helge M. Markusson, Framsenteret.
Installasjonen i taket er skapt av Lawrence Malstaf. Foto: Helge M. Markusson, Framsenteret.

Sadio Nor består av Nina Rosenlund og Klaus Løkolm Bergli. Installasjonen er skapt av Lawrence Malstaf. Prosjektet er økonomisk støttet av Troms Fylkeskommune, VRI Troms, Framsenteret og Introfondet.

Bookmark and Share