For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Energisk på Hamar

05.10.2010

Fredag 1. oktober ble det arrangert Forskningstorg på Hamar for første gang. Nærmere 2000 ungdomsskoleelever fra hele Hedmark tilbrakte skoledagen med å lære om nye energiformer og utdannings- og jobbmuligheter innen fornybar energi, som er et viktig satsningsfelt i regionen.

NN fra HIAS viser hvordan kloakk kan gjøres om til nyttig biogass. Sverre Øystein Nysæther fra HIAS viste hvordan kloakk kan gjøres om til nyttig biogass(samlet i plastposen!).

Under ledelse av tekniske arrangører Kunnskapsparken Hedmark og Energiråd Innlandet, hadde omlag 15 aktører fra regionens næringsliv, organisasjoner og læreinstitusjoner samarbeidet for å få i stand Energitorget.

Relevant for ungdomsskolen

De stilte opp med stands, demonstrasjoner, fotoutstilling, konkurranser, leker og eksperimenter. Skoleelevene fikk leke energiforskere og kreative energiutviklere med fokus på fornybare energikilder som sol, vind, vann og bioavfall.

Gamle, kloke fru Eik, alias Gry Anita Lunde fra Vitensenteret Innlandet, var et populært innslag på Østre Torg.Gamle, kloke fru Eik, alias Gry Anita Lunde fra Vitensenteret Innlandet, var et populært innslag på Østre Torg.

Målsettingen var å formidle forskning og kompetanse knyttet til energitiltak og ikke minst hvordan vi kan få mer ut av energien vi forbruker, i tråd med læreplanen for disse alderstrinnene. Ordføreren i Hamar, Einar Busterud, sto for den høytidelige åpningen - bare ett av mange tegn på at rekrutteringen inn i en fremtidens energibransje er viktig for region Innlandet.

Høgskolen i Hedmark sin stand. Foto: Ester MælandOle Helmer Bjørlien fra Arena Bioenergi Innlandet var en av dem som bemannet Høgskolen i Hedmark og Arena sin felles stand.

Forskere og gründere

Professor Bengt Hillring ved Høgskolen i Hedmark var en av mange som la vekt på å skape nysgjerrighet omkring fremtidig forsyning, fordeling og ressursbruk i lokale råstoff som er klimanøytrale. Blant annet forklarte han hvorfor pellets er et godt eksempel på effektiv utnyttelse av trevirke som ressurs.

Eidsiva Energi viste film om hvordan bioenergi fra skogen blir til miljøvennlig energi for oppvarming av vann til dusj og gulvvarme i hus. I tillegg viste de frem både el-biler og enel-scooter som denne dagen ble ladet opp på strøm fra fornybar energi.

Vitensenteret Innlandet sin stand. Foto: Ester MælandVitensenteret Innlandet sin stand.

Kyoto Energy viste fremtidens effektive bruk av solcellepanel og det var satt opp små solcellepanel som ga elektrisitet til lyspærer.

Det var bygget vindkraftverk med lego, mobiltelefoner ble ladet opp og radioer fikk strøm via en håndsveiv. Det var vannrakettoppskyting hvor elevene kunne utforsker hvordan stillingsenergi blir omformet til bevegelsesenergi og en masse andre interaktive demonstrasjoner av forskjellige former for energi.

Enviro Solution informerte om og ga eksempler på energiproduksjon fra organisk matavfall, og HIAS viste hvordan de utvinner nyttig biogass gjennom rensing av kloakk.

Tenkte selv

Ungt Entreprenørskap arrangerte Gründercamp hvor elevene fikk i oppgave å designe et produkt som kan brukes til å lade opp en PC eller en mobiltelefon når du ikke har tilgang til strømnettet. Her var kreativiteten og entreprenørskapet hos fremtidens energismartinger sterkt til stede. Ideene gikk fra små vindmøller plassert på designcaps til sko som produserte energi i hvert enkelt skritt. 

På Hamar Naturskole sin stand fikk disse jentene prøve seg på å sage ved på gamlemåten. På Hamar Naturskole sin stand fikk disse jentene prøve seg på å sage ved på gamlemåten under veiledning av Lars Arild Houmb.

Hamar Naturskole stilte med ulike aktiviteter kjent fra Energikampen. Energitreet utfordret den enkelt til å ta stilling til hvordan vi kan spare energi i hverdagen og ta vare på jordkloden vår.

Det at alle måtte levere en quiz med ett spørsmål knyttet til hver stand, gjorde sitt til at vitebegjæret og interessen ble fordelt jevnt på alle de ulike aktivitetene. Iskald vind til tross, stemningen blant ungdommene var stor og erfaringene til arrangørene var veldig positive.

To av ildsjelene bak Energitorget; Turid Dæhlin fra Kunnskapsparken Hedmark og Hans Christian Johnson fra Hamar Naturskole.To av ildsjelene bak Energitorget; Turid Dæhlin fra Kunnskapsparken Hedmark og Hans Christian Johnson fra Hamar Naturskole.

 

Bookmark and Share