For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Mange så Forsker grand prix på TV

09.04.2013

Nesten en million seere var innom en av Forsker grand prix-sendingene på NRK. Dette var opptak fra sceneshowene som ble holdt under Forskningsdagene høsten 2012.

Mange seere har de siste månedene fått med seg eksempler på god forsknings-formidling fra Forskningsdagene. Fra januar til begynnelsen av mars ble alle de syv Forsker grand prix-showene sendt på Kunnskapskanalen. 955 000 seere har til sammen vært innom programmene. Ikke fullt så mange har sett en hel sending, men også dette tallet er høyt – med 146 000 personer.

Den nasjonale finalen i regi av Forskingsrådet avsluttet serien, og hadde den desidert beste seeroppslutningen. 315 000 personer var innom og så på deler av programmet, mens 42 000 så hele showet.

Kajsa Møllersen fra Universitetet i Tromsø vant den nasjonale finalen i Forsker grand prix under Forskningsdagene høsten 2012.Kajsa Møllersen fra Universitetet i Tromsø vant den nasjonale finalen i Forsker grand prix under Forskningsdagene høsten 2012.

Også Kunnskapskanalen er godt fornøyd med disse tallene. Spesielt med tanke på at sendingene varierte i lengde fra ca. 100 til ca. 125 minutter. Det er lange sendinger i forhold til det øvrige innholdet på Kunnskapskanalen, og vil si at sendingene var på mer enn en spillefilms lengde. I tillegg ble de fleste Forsker grand prix-showene sendt ca. kl. 15 på ettermiddagene, - som jo ikke er beste sendetid…

- Kunnskapskanalen og Forsker grand prix medførte økte seertall for NRK2 sammenliknet med sendingene foran, sier Arild Boman ved Universitetet i Oslo, som har vært koordinator for sendingene.

- Unntatt for V-cup i hopp hadde Forsker grand prix omtrent tre ganger så mange seere som NRK2-programmene som ble sendt like før showene, og det er ikke dårlig. Det gjelder både de som så hele og de som så deler av sendingene, sier han.

"Truls" var en av rekvisittene til deltaker Eva Maria Støa (bak) fra Telemark. "Truls" heter egentlig Andrew Jenkins, er professor ved Høgskolen i Telemark, og illustrerte under showet en av treningsmåtene Støa brukte for å se hva som fungerte best for personer med type 2 diabetes."Truls" var en av rekvisittene til deltaker Eva Maria Støa (bak) fra Telemark. "Truls" heter egentlig Andrew Jenkins, er professor ved Høgskolen i Telemark, og illustrerte under showet en av treningsmåtene Støa brukte for å se hva som fungerte best for personer med type 2 diabetes.

 

Bookmark and Share