For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Mange får arrangementsstøtte

18.04.2013

Kampen om årets arrangementsstøtte var hard. Juryen fikk en utfordrende oppgave med å fordele midlene mellom de mange gode forslagene. Nå er resultatet klart, og 34 glade arrangører har fått beskjed om at de får støtte.

For å opprettholde kvalitet og mangfold blant arrangementene under Forskningsdagene, bidrar både fagdivisjonene i Forskningsrådet og programmer tilknyttet temaet hav og vann med midler til arrangementer under årets festival.

600 000 kroner fra fagdivisjonene, og 250 000 fra programmene Miljø 2015, Bionær, Havbruk og Havet og Kysten er nå fordelt. I alt 57 forslag kom inn i konkurransen denne gangen, og kvaliteten på forslagene var høy. Av de mange gode idéene i bunken har mange brukt årets tema «hav og vann» som en rød tråd i forskningen som skal vises frem.

Hvis alt går etter planen, er dette noe av det vi kan glede oss til i høst: På Hamar blir det pubquiz og populærvitenskapelige foredrag, «havet, døden og kjærligheten» i lyrikken presenteres på Polstjerna i Tromsø, og Framsenteret turnerer med forskere til hele Troms fylke med dag- og kveldsarrangementer for mange aldersgrupper. Det blir akvaponi-utstilling på Sunndalsøra, mobilspill fra Det medisinske fakultetet på NTNU og forskere fra Universitetet i Nordland og Nordlandsforskning stiller med folkemøte og forskningspub i Lofoten. Dessuten kan publikum se sushi svømme i Trondheimsfjorden, rekonstruksjon av skipsvrak fra Oslos gamle havneområder og Ungforskdeltakerne i Oslo og Akershus får oppleve vitenshow om hav og vann.

Juryen setter pris på utradisjonelle tilnærmingsmåter til forskningsformidling, presentasjon av aktuell forskning og gjennomtenkte formidlingskonsepter.

Her er listen over arrangementer som får støtte til Forskningsdagene 2013:

 1. Kunnskapsbyen Lillestrøm og OREEC med Forskerstafetten
 2. Drøbak Akvarium med På Dypt Vann - trenger vi akvarier?
 3. Matforskningsinstituttet Nofima med Fremtidens stamtorsk
 4. Høgskolen i Oslo og Akershus med Vitenshow på UngForsk
 5. NIVA i samarb. med Klif med Multimediashow om hav og klima
 6. Norsk Maritimt Museum på Forskningstorget i Oslo
 7. Høgskolen i Hedmark/Arena Heider med Vitenskapsquiz - tar du utfordringen?
 8. Universitetet  i Agder og Høyskolen i Telemark med Forsker grand prix Sør (Porsgrunn)
 9. Høgskolen i Telemark, fakultet for teknologiske fag med Rent vann – fordi ingeniørene bryr seg
 10. Stiftelsen Polytec med Forskningstorget i Haugesund
 11. Forskningsdagene i Bergen med Forskerduellen på Forskningsdagene UNG
 12. Høgskolen Stord/Haugesund med Forskerstafett
 13. Bioforsk Økologisk med Aquaponics, hva er det?
 14. Høgskolen i Ålesund (med Møreforsking, Ålesund Kunnskapspark m.fl.) med Campus Ålesund kikker inn i Havrommet
 15. Høgskolen i Molde med Vann: et hav av muligheter
 16. NTNU med Forsker grand prix, Trondheim
 17. Norges Geologiske Undersøkelse og Vitensenteret i Trondheim med Vannskapt
 18. NTNU (Det medisnske fakultet) med Jakten på ultralydbølgene – et mobilspill
 19. Frøya vgs med Forskningsdagene på Frøya
 20. Fiskeri og havbruknæringens landsforening med Se sushi svømme
 21. NTNU med Forskningsbåten
 22. Universitetet i Nordland (Fakultet for biovitenskap og akvakultur) med Forskningscruise
 23. Universitetet i Nordland/ Nordlandsforskning AS med Brennpunkt Lofoten - en roadtrip
 24. Universitetet i Nordland med Vår syntetiske hverdag
 25. Storvågan AS med ”Hav og vann” fasinasjon og begeistring!
 26. Storvågan AS med Norsk havbruk i et fremtidsperspektiv
 27. Tromsø Museum – Universitetsmuseet med Poesikveld på Polstjerna
 28. Halti Næringshage A/S med foredrag for voksne
 29. Universitetet i Tromsø/Framsenteret med Forsker Grand Prix Tromsø
 30. Senja Næringshage med Framsenterforskerne finner fram til folk!
 31. Forskningsdagene Sør-Troms (Kunnskapsparken Nord) med Framsenterforskerne finner fram til folk!
 32. Forskningsdagene Sør-Troms (Kunnskapsparken Nord) med Forskningstorg i Harstad
 33. Seksjon for formidlingstjenester, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø med Blod, svette, tårer – kroppsvæsker under lupen (arbeidstittel)
 34. Norges fiskerihøgskole/Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi – Universitetet i Tromsø med Marine forskningsaktiviteter til videregående skoler i Troms – Havbruk som spesielt fokus

Til høsten får flere tusen mennesker glede av disse arrangementene under Forskningsdagene 2013. Årets festivalperiode er fra 18. til 29. september.

Gamle Helgeland var på forskningscruise under Forskningsdagene 2012. Høgskolen på Nesna fikk støtte til disse arrangementene, som tok forskerne deres med ut til lokale havner, med arrangementer om bord i båten. På dagtid var det opplegg for skoleklasser, mens de inviterte til forskningspub om kvelden - som viste seg å bli populært.Gamle Helgeland var på forskningscruise under Forskningsdagene 2012. Høgskolen i Nesna fikk støtte til disse arrangementene, som tok forskerne deres med ut til lokale havner, med arrangementer om bord i båten. På dagtid var det opplegg for skoleklasser, mens de inviterte til forskningspub om kvelden - som viste seg å bli populært.
Foto: Høgskolen i Nesna

Ingressbildet er fra Akvariet i Drøbak, som også fikk arrangementsstøtte til "Åpent akvarium" da de deltok i Forskningsdagene for første gang i fjor.
 

Bookmark and Share