For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Her er årets plakat

05.06.2013

Tema for Forskningsdagene 2013 er hav og vann. Nå er plakaten klar, og årets slagord er "et hav av hemmeligheter", eller "eit hav av løyndom" på nynorsk.

Tanken bak plakaten er at både hav og vann har et mangfoldig innhold, samtidig som disse elementene spiller en viktig rolle for Norge. Det gjelder politisk, for viktige næringer, samfunnsmessig, historisk og ikke minst når det gjelder forskning.

Forskning avdekker hemmeligheter

Både hav og vann består av mange hemmeligheter, og det samme kan man si som forskningen innenfor disse områdene. Her finnes det mange forskningsresultater vi kan fortelle om, - og mange som ennå ikke er oppdaget. Forskning generelt består også av mange hemmeligheter, eller svar vi ennå ikke kjenner – det vi ikke har forsket på, resultater vi ikke har, eller svar som avhenger av andre svar. Forskningen gir oss rett og slett et hav av muligheter – og viser oss hemmeligheter.

Havet representerer både hav og vann generelt på plakaten, og vannet finnes også i skyene over havflaten. Menneskets inngripen er representert ved det meteorologiske forskningsfartøyet midt i bildet, og spermhvalen får være symbolet på alt det kjente og ukjente under overflaten.

Nynorsk og bokmål

Plakaten har nynorsk tekst på den ene siden og bokmål på den andre. Det vil også bli laget en ”søsterplakat” som lokalt program kan trykkes/skrives på. Søsterplakaten er formgitt slik at den passer sammen med hovedplakaten. Plakaten kommer som vanlig i både A1 (den store varianten) og A3. Søsterplakaten kommer kun i A3-størrelse. I tillegg blir det laget Forskningsdagene-postkort som korresponderer med plakatene.

Produksjon

Plakaten og tilhørende produkter sendes nå til trykk, og kan etter hvert bestilles gratis fra Forskningsdagenes nettbutikk. Alle plakatene kan i tillegg lastes ned fra Forskningsdagenes nettsider. Dermed kan man selv trykke opp plakatene i det formatet man ønsker, eller bruke plakaten til eget materiell.

Bruk plakaten

I tillegg til at plakaten selvfølgelig bør henges opp over alt, kan motivet fra plakaten brukes som bakgrunn for annonser, brosjyrer, lokale bilag, flygeblader, bannere eller lignende. Ta gjerne kontakt med sekretariatet om det skulle være behov for spesialtilpasninger. Plakaten sendes i løpet av juni til barne-, ungdoms- og videregående skoler, folkehøgskoler, bibliotek, museer, universitets- og høgskoleavdelinger, ulike leverandører, samt alle arrangører av Forskningsdagene.

Årets plakat er formgitt av Jan Neste.
Årets plakat er formgitt av Jan Neste.

 

Bookmark and Share