For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Årets forskningskampanje er klar

12.06.2013

Dafniejakten er i gang! Forskningskampanjen engasjerer skolebarn over hele landet. Hjelp oss med å tipse skoler og lærere i ditt nærområde om å bli med. 

Forskningskampanjen arrangeres hvert år i forbindelse med Forskningsdagene, og nå er påmeldingen for høstens kampanje åpnet. For dem som planlegger aktiviteter knyttet til smådyr som lever i dammer, kan det være greit å være klar over kampanjetemaet. Hvis ditt torg får besøk av Forskningsrådets bod, vil også noe av innholdet her knyttes til kampanjen.

Kampanjen er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Miljølære (Universitetet i Bergen) og et forskningsmiljø som skifter fra år til år.

Reell forskning

- Med Forskningskampanjen vil vi tilby barn og unge å få være med på et helt reelt forskningsprosjekt. Uten elevenes innsats ville antakelig ikke denne forskningen blitt gjennomført, i hvert fall ikke i samme omfang, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet. Miljølære sikrer at kampanjen er godt forankret i målene i læreplanen på ulike klassetrinn.

Sender dyrene til forsker

I år skal elevene skal oppsøke en dam, fange dyr med håv, undersøke dem og registrere artene de finner på kampanjens nettsted. De skal spesielt lete etter dafnier, noen ørsmå krepsdyr. Tre dafnie-arter kan man forvente å finne i ferskvannsdammer. Utstyrt med en god bestemmelsesnøkkel skal det gå greit å bestemme art. Smådyrene legges på glass som sendes NINA. Slik kan elevenes resultater verifiseres av forsker og inkluderes i de offisielle artskartene.

Fyller kunnskapshull

- Kampanjen foregår i forbindelse med Forskningsdagene i september. I år er hav og vann tema for Forskningsdagene, så derfor har vi valgt noe fra det våte element. De som forsker på dyreliv i ferskvann forteller at det er dårlig kartlagt hvor dafniene lever, så her kan vi fylle et kunnskapshull. Mer kunnskap om økosystemer er alltid viktig, sier Hallén.

- Vi håper at barn og unge blir inspirert av å være med på dette og får større forståelse for hvordan forskere jobber og hva forskning betyr for samfunnet. Kanskje vil noen flere tenke på forskning som karrierevei, avslutter Hallén.

Daphnia Longispina, tegnet av G.O. Sars.Daphnia Longispina, tegnet av G.O. Sars.

 

 

Bookmark and Share

Relevante artikler