For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Stensberggata 26,
0131 Oslo,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Om Forskningsdagene på andre nettsteder

26.01.2015
Kul tur tje nes ten i Sunndal leg ger fram et mer of fen sivt pro gram enn på lenge. ALENE PÅ SCE NEN: Bjarne Brøndbo. Duo: Gisle Børge Styve og Heine Totland. Fore drags hol der: Kjetil André Aamodt. - Kul tu ren er vik tig.
23.01.2015
Kunngjøring om konkurranse Klassisk sektor Kunngjøring iht FOR nr 402 del I og II Tjenesteytelse Del I: Oppdragsgiver I.1) Kontaktinformasjon Fiskeridirektoratet 971203420 Postboks 185 - Sentrum 5804 Bergen NO
23.01.2015
-Droner kan bli en fremtidig vekstnæring for Norge i nord. Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (A) vil løfte droneindustrien gjennom Arven etter Nansen.
22.01.2015
Fiskerne bes nå bidra med dugnad som skal hjelpe havforskerne med å øke kunnskapen om norsk vårgytende sild. LOFOTEN: Det er dannet en samarbeidsgruppe for fiskerne, med representanter fra Fiskebåt, Norges Fiskarlag og Pelagisk Forening.
21.01.2015
Det reviderte statsbudsjettet gir blant annet mer penger til forskning og skrinlegger skolepenger for internasjonale studenter. Budsjettet innebærer en økning i midler til universitets- og høgskolesektoren.
21.01.2015
Lave kvoter og stramt marked gir sildeprodusentene store utfordringer. Lofoten Viking AS kunne ha produsert hele den norske sildekvoten på ett halvt år.
21.01.2015
Det er klart for den årlige samlingen av helseetater, frivillige organisasjoner, studenter og akademikere på Forskningstorget ved UiS.
20.01.2015
Fiskeriminister Elisabeth Aspaker vil ha en egen masterplan for marin forskning her til lands - og ber om innspill. Aspaker sier at hun vil ha en klarere prioritering av forskningsmidlene.
19.01.2015
Fyrsten av Monaco, prins Albert, engasjerer seg sterkt i nordområdene. Et engasjement han har arvet fra sin tippoldefar.
19.01.2015
JPI Oceans lyser ut seks millioner Euro til forskning på økologiske effekter av mikroplastikk i havet. Norge og seks andre land deltar i felleutlysningen.
15.01.2015
Forskningsfartøyet Lance er nå på plass i Arktis og har latt seg fryse inn i isen. Ei drøy uke etter avgangen fra Tromsø er 25 forskere fra et titalls nasjoner i ferd med å etablere forskningscampen og starte innsamlingen av data.
15.01.2015
Fire døgn etter at forskningsskipet RV Lance forlot Longyearbyen er skipet nå inne i polisen nord for Svalbard, godt hjulpet av kystvaktskipet KV Svalbard. Nå skal forskningsplattformer etableres på isen.
12.01.2015
Odd Tore Finnøy mener at Høgskolen i Molde har noe å lære av sin kollega i Ålesund. - Det er ikke offensivt å ville stå alene, sier Finnøy.
12.01.2015
Kjenner du pulsen stige og svetten piple når din kjære smarttelefon er utenfor rekkevidde, er du på en faretruende vei, ifølge norsk professor.
09.01.2015
Det er mye vi fortsatt ikke vet om karbonkretsløpet på jorda og for å lære mer må vi ut på tur.
07.01.2015
Fra orkesterplass i et innefrosset forskningsskip nord for Svalbard skal 25 internasjonale forskere følge Polhav-isens drift gjennom vinteren. Is-systemet er i sterk endring.
07.01.2015
KLARE FOR FORSKNINGSTOKT: Forskningsfartøyet Lance er nå på vei nordover til isødet i Arktis for å la seg fryse inn og drive med isen. I seks måneder skal forskere fra ti nasjoner drive viktig klimaforskning.
06.01.2015
I TV-serien Kampen om tungtvannet får vi innblikk i en norsk vitenskapsmanns kamp mot tyskerne. Her er bildeserien som viser livet til kjemiprofessoren og motstandsmannen Leif Tronstad.
04.01.2015
Kvaliteten på forskningen min blir bedre, og jeg når flere av dem jeg vil nå frem til, når jeg skriver på norsk, enn om jeg hadde skrevet på engelsk.
04.01.2015
Fiskelykke eller ikke i 2015? Det avhenger ikke bare av hva som skjer på havet. Utfordringene står i kø for Norges Fiskarlag og Nordland Fylkes Fiskarlag. Og dette er utfordringer fiskerne forbereder seg på å møte.
02.01.2015
Insekt tek med sporar av sopp frå tre til tre, der dei saman bryt ned død ved. Tommy Immanuel Alvestad Wiik journalistpraktikant Publisert i dag, kl. 5.00 Soppen lagar alkohol saman med kvaa i døde tre.
31.12.2014
Unge kommuniserer på en blanding av dialekt, globalt og normert norsk. - Særlig etter ferier sliter vi litt med å komme inn i korrekt norsk igjen, medgir jentegjeng på 16 år. - Jeg bruker omtrent ikke vanlig bokmål på sosiale medier.
30.12.2014
Lørdag 3. januar sendes Forsker grand prix sør på Kunnskapskanalen NRK2. Den nasjonale finalen sendes lørdag 10. januar. Spente deltakere.
30.12.2014
Unge kommuniserer på en blanding av dialekt, globalt og normert norsk. - Særlig etter ferier sliter vi litt med å komme inn i korrekt norsk igjen, medgir en jentegjeng på 16 år. - Jeg bruker omtrent ikke vanlig bokmål på sosiale medier.